česky english Vítejte, dnes je středa 20. leden 2021

Nová verze formátu dat Gerber X2

DPS 5/2014 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware s. r. o.

Začátkem léta představila společnost Ucamco novou verzi Gerber formátu pod názvem Gerber X2, která je nyní k dispozici ke stažení na: www.ucamco.com/ en/guest/downloads. Tento nový formát doplňuje stávající rozšířený formát Gerber dat (RS-274X) o informace, které činí komunikaci mezi návrhem desky v CAD systémech a následným zpracováním podkladů pro výrobu v CAM programech jasnější a srozumitelnější. Cílem formátu Gerber X2 je doplnit chybějící údaje v informacích přenášených z návrhu desky do výroby prostřednictvím Gerber dat.

Společnost Ucamco, správce tohoto formátu, vyvinula verzi Gerber X2 ve spolupráci s významnými firmami z oboru, jakými jsou např. Eurocircuits, LPKF a AT&S. Prvotní návrh této verze firma zveřejnila na svých webových stránkách již v listopadu loňského roku, a široká odborná veřejnost tak měla možnost se k němu vyjádřit. Některé její podnětné návrhy a připomínky pak ovlivnily výslednou podobu verze Gerber X2.

A co je tedy ve formátu Gerber X2 nového? Kromě grafických dat nabízí další atributy, jakými jsou:

 • Typy jednotlivých dat: spoje horní strana, nepájivá maska spodní strana atd.
 • Typy objektů: samostatná deska, uživatelský panel atd.
 • Funkce objektů: SMD ploška, via atd.
 • Tolerance vrtání
 • Umístění plošných spojů s řízenou impedancí
 • Vyplněné via otvory
 • Kontrolní součet MD5 pro zvýšenou bezpečnost přenosu dat

Gerber X2 přináší celou řadu výhod. Pokud bude použit s kompatibilními programy, které by měly být dostupné hned od několika výrobců CAM softwaru, přispěje významně ke zvýšení efektivity práce při přípravě dat pro výrobu. Koncem roku 2014 bude formát X2 také plně podporován i prohlížečem Gerber dat GC-Prevue společnosti GraphiCode. Starší verze CAM programů, které nebudou formát X2 podporovat, bude možné i nadále používat, protože grafické informace o desce budou přenášeny bez problémů i nadále, pouze nebudou využity nové vlastnosti formátu X2. Z tohoto důvodu také není používání nových atributů formátu X2 povinné – ty mohou být použity podle potřeby, a to třeba jen částečně (celkem se jedná o 5 nových příkazů a seznam atributů).

Podle vyjádření společnosti Ucamco představuje Gerber X2 to nejlepší pro přenos dat mezi návrhem desky a její výrobou: dostupnost, jednoduchost, výkon, vyzkoušené a dobře fungující formáty. Gerber X2 zkrátka představuje malou „revoluci“ v komunikaci mezi CAD a CAM prostředím.

Na internetových stránkách firmy Ucamco je k dispozici ke stažení příklad nových dat Gerber X2, z něhož přinášíme ukázku (viz obr. 1).

Nová verze formátu dat Gerber X2 - ZK

Zatímco větší část záznamu je stejná s dosavadním (rozšířeným) formátem Gerber dat, jsou zde i některé novinky:

 • 6. řádek: vysvětluje, že se jedná o měď na horní straně desky
 • 7. řádek: udává, že se jedná o samostatnou desku plošných spojů
 • 8. řádek: informuje, že následující apertury jsou použity pro kreslení plošných spojů
 • 12. řádek: naopak udává, že následující apertury jsou pro via a pájecí plošky atd.

Načtením výše uvedeného souboru do stávající verze programu CAM350 se Gerber data zobrazila bez jakýchkoliv problémů, i když výhoda nových možností X2 nebyla zatím vůbec využita.

A proč se společnost Ucamco snaží aktualizovat svůj dnes již letitý formát Gerber, když např. větší firma, jakou je Mentor Graphics, prosazuje pro přenos dat mezi CAD a CAM programy svůj relativně nový formát ODB++ a asociace IPC zase zcela nový formát IPC-2581? Bude to zřejmě tím, že Gerber data, přes svoji neúplnost, jsou stále nejčastěji používaným výstupním formátem dat z návrhu desek plošných spojů. O „soupeření“ mezi různými typy formátů jsme se již na stránkách tohoto časopisu zmiňovali [1]. Teprve čas však ukáže, jak vše dopadne a zda bude Gerber X2 úspěšný.

Literatura

[1] DPS Elektronika od A do Z, č. 2/2012: Nahradí standard IPC-2581 zavedené formáty Gerber a ODB++?

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik