česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Senzory a IoT

DPS 5/2015 | Měření - články
Autor: Testovací technika

V poslední době si stále více uvědomujeme, jak důležitý a všudypřítomný se stal pojmem internetu věcí (Internet of Things). Otevřete jakýkoli časopis zabývající se elektronickým průmyslem a vždy se dozvíte o nějaké nové aplikaci pro zařízení a senzory spadající do internetu věcí. Odborníci očekávají, že v průběhu příštích deseti let bude IoT zahrnovat miliardy, nebo dokonce biliony bezdrátových zařízení a senzorů používaných v aplikacích, jako jsou domácí bezpečnostní systémy, osvětlení a ovládání HVAK, monitorování spotřeby různých médií, průmyslové řízení a automatizace, monitorování systému dopravy atd. Tyto propojovací uzly senzorů sdílejí obdobnou architekturu jako bezdrátová IoT chytrá zařízení, která jsou používána v lékařských, zdravotních a fitness monitorovacích aplikacích. Všechna tato zařízení musí být důkladně testována a charakterizována v průběhu vývoje a následně musí být rychle, nákladově efektivně a přesně testována při výrobě.

Mnozí designéři berou v úvahu, že power management je nejnáročnější aspekt designu senzorového uzlu. Senzorové uzly se často nacházejí v těžko přístupných místech, kde je prakticky nemožné se dostat ke zdroji elektrické energie. Chceme- li, aby tato zařízení pracovala spolehlivě a po delší dobu na limitované množství energie z baterie, musí tato drobná bezdrátová zařízení být minimálně energeticky náročná. Návrháři potřebují nástroje, které jim umožní zkoumat spotřebu energie spojenou s provozem mikrokontroléru a vysílače uzlu bezdrátového snímače v rostoucím rozsahu provozních stavů. Uzly mohou být neaktivní po dlouhou dobu mezi jednotlivými špičkami, kdy jsou akvírována data ze senzorů a kdy je aktivní bezdrátový přenos. Jinými slovy, profil výkonu sestává z dlouhých období nečinnosti, vyznačujících se klidovým proudem v desítkách nA, proložených aktivními vrcholy, které reprezentuje spotřeba v desítkách mA.

Senzory a IoT

Do doby, než Keithley představil DMM7510 7½-místný digitální multimetr s grafickým vzorkováním, nebyl na trhu samostatný přístroj, který by kombinoval nízké proudové rozsahy, rozlišení a rychlost zásadní pro charakterizaci těchto typů nízkoenergetických zařízení s vysokou přesností. Výpočet spotřeby energie, zachycení přesného průběhu proudu a pozorování profilu výkonu v průběhu času. DMM7510 nabízí výjimečnou možnost měření proudu, který je vhodný jak pro klidovou část, tak i pro aktivní měření proudu. Veliká paměť pro uchování dat a dotykové rozhraní (obr.) usnadňuje zachycení profilu pulzu a pak zvětšení jednotlivých fází spotřeby v závislosti na pracovní fázi zařízení.

Pro více informací o metodách měření a novém přístroji DMM7510 kontaktujte autorizovaného partnera KEITHLEY firmu TESTOVACÍ TECHNIKA, s. r. o.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik