česky english Vítejte, dnes je pátek 31. březen 2023

WIX – program pro měření a monitorování s webovým rozhraním

DPS 3/2016 | Měření - články
Autor: Papouch

Měřicí program WIX je určen pro měření, monitorování, vyhodnocení, ukládání a hlídání nejrůznějších veličin, spojitých i diskrétních. Je jednoduchý, široce konfigurovatelný, uživatelsky přívětivý a je volně ke stažení i použití. Nejedná se o žádný balík programů, WIX je kompaktní, není jej třeba ani instalovat, přesto má zajímavé možnosti. V nové verzi má navíc webové rozhraní, které se stále vyvíjí.

Připojení čidel a přístrojů

Příklad uspořádání je na obrázku 1. Měřicí program WIX je určen především pro kontinuální měření veličin, jako jsou napětí, tlak, teplota, vlhkost, síla, dvoustavové signály a další. Obvykle je spuštěn na nějakém neustále běžícím počítači, např. firemním serveru, ale může to být jakýkoliv počítač, jehož uživatele měřené hodnoty zajímají.

Čidla nemusí být připojena přímo k počítači, na němž program WIX běží. WIX umí číst měřené veličiny ze sériové linky (RS232, RS485), z rozhraní USB nebo z ethernetu. Data ze vzdálených čidel tedy mohou být přenášena po síti LAN nebo po internetu. Pro uživatele je zcela lhostejné, jak jsou čidla připojena, typ rozhraní se určí v sekci nastavení.

Spinel a Modbus, SNMP

Program WIX umí číst data z čidel, která používají protokol Spinel nebo Modbus. Spinel je firemní protokol tvůrce programu, společnosti Papouch s. r. o. (viz inzerát na vedlejší straně), je však otevřený, dobře popsaný a existuje k němu mnoho vývojových nástrojů. Modbus se pak stal skoro již standardem pro různá čidla s digitální komunikací, proto je v programu WIX také implementován. Nově je přidán i SNMP protokol.

WIX – program pro měření a monitorování s webovým rozhraním

Měření a zobrazení

Pro každé čidlo i každý jeho vstup je možné zvolit název, typ zobrazení, přepočet rovnicí přímky a četnost ukládání. Standardní podoba programu WIX je blok aktuálních hodnot někde v rohu monitoru (obr. 2). Program je obvykle spuštěn neustále, může být minimalizován v liště. Základní podobu lze měnit. Je možné nastavovat barvy, velikost panelů, program může být různě průhledný, panely lze přesouvat. Každá hodnota může být vyjádřena číslem, volitelným textem, sloupcem nebo grafem. Prohlížet lze i historii, tedy dříve naměřené hodnoty.

Program WIX má i webové rozhraní (obr. 3). Pokud je tedy spuštěn na nějakém serveru, lze si naměřené hodnoty prohlížet i webovým prohlížečem z jiného počítače v síti nebo přes internet.

Ukládání CSV, TXT nebo d le libosti

Naměřená data je obvykle třeba ukládat. WIX umí formáty CSV a TXT, které se pak dobře importují do jiných programů. Formát ukládání lze ale zcela libovolně nastavit v rozsáhlém konfiguračním nástroji. Nově je možné využít funkci, kdy soubor obsahuje vždy jen aktuální hodnotu – tak lze k WIXU navázat další zpracování v reálném čase.

AKCE – siréna, email i SMS

Program WIX umí i hlídat měřené hodnoty. Pro každou veličinu lze nastavit libovolný počet mezí, při jejichž překročení určeným směrem se provede předem definovaná akce.

Na výběr je sepnutí výstupu připojeného I/O modulu, poslání emailu anebo poslání SMS zprávy. Vše je opět široce konfigurovatelné podle konkrétních potřeb uživatele.

Spuštění akce nemusí být způsobeno jen měřenou hodnotou, ale třeba závadou čidla nebo je možné nastavit určitý čas odeslání stavu.

Přidání dalšího zařízení

Jak bylo ukázáno, program WIX je velmi tvárný. Lze do něj přidat i další zařízení různých výrobců. Pokud komunikují protokolem ModBus, zvládne to i mírně zkušený uživatel. V jiných případech mohou přidat přístroj programátoři společnosti Papouch, obvykle zdarma. Program WIX je pro menší aplikace (do 10 měřených míst) možné užívat volně, stáhnout jej lze z adresy wix.papouch.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik