česky english Vítejte, dnes je pátek 23. únor 2018 E-archiv Speciály Předplatné Seznam inzerentů Kontakt

IsoVu: pět písmen, pět milivoltů ale i 60 kilovoltů

DPS 5/2017 | Měření - články
Autor: Jan Robenek
0.jpg

Ať již budeme navrhovat střídače, optimalizovat napájecí zdroje, testovat komunikační linky, měřit na bočnících, řešit otázku elektromagnetických interferencí či elektrostatických výbojů, nebo jindy zase potlačovat vliv zemních smyček, budou nás v řadě případů provázet rušivá a mnohdy opravdu velká, souhlasná napětí, se kterými tak můžeme činit tzv. „naslepo“.

Vhodné řešení naštěstí existuje a provázet by je mohlo kompletní galvanické oddělení, přesně jako v případě technologie IsoVu™ od společnosti Tektronix stavějící na optických vláknech. Ve spojení s osciloskopem vybaveným rozhraním TekVPI takový systém s přehledem zvládne nejen malé rozdílové signály s velkou šířkou pásma, ale rovněž přítomnost velkých souhlasných napětí. Co vývojáři nabídne?

Novinky po šesti

Možnosti systému IsoVu™ s potlačením souhlasného signálu na úrovni 120 dB (100 MHz) společnost Tektronix představila již v roce 2016, aby k nim aktuálně přidala další nové produkty stavějící na velkém rozsahu rozdílových napětí a stejně tak i vstupní impedanci. Díky šesti novým modelům rodiny IsoVu™ tak budeme schopni přesně změřit rozdílové signály od 5 mV až do více než 1 000 V, v rámci frekvenčního rozsahu počínaje stejnosměrným proudem a konče 800 MH z a navíc za současného výskytu souhlasných napětí až do 60 kV – viz obr. 1.

Obr. 1 Díky oddělení měříme malé signály navzdory souhlasným napětím v řádu desítek kV
Obr. 1 Díky oddělení měříme malé signály navzdory souhlasným napětím v řádu desítek kV

Amplitudami to však zdaleka nekončí. Zmínit musíme rovněž rozdílové vstupy s kapacitou na úrovni jen 2 pF a odporem až 40 M?, to abychom měřený obvod, lhostejno ve které jeho části, zatížili a ovlivňovali pokud možno co nejméně. Navíc se přitom vyhneme klasickým sondám vztaženým přes osciloskop zpátky k zemi.

Deset metrů volnosti

Vybírat můžeme mezi pásmy 200, 500 a 800 MHz při uvážení délky optického kabelu 3 nebo též 10 m. Parametrově by se tří- a desetimetrové verze od sebe lišit neměly, takže si svůj měřicí systém pohodlně přemístíme dostatečně daleko od zdrojů rušení – testovaného zařízení a souvisejících interferencí. Dosavadní model pracující až do 1 GHz pak v nabídce zůstává i nadále.

Řešení zaujalo nejen nás, ale třeba i ve společnosti EPC (Efficient Power Conversion) zabývající se technologiemi GaN pro řízení napájení, která se rozhodla nabídnout spoje kompatibilní s výše zmiňovaným systémem na všech nových vývojových deskách. Jednu z nich, vyhrazenou 100V polovičnímu můstku – EPC9063, vidíme včetně zapojení na obr. 2.

Obr. 2 Podporu systému IsoVu™ nabídnou všechny nové desky firmy Efficient Power Conversion, zde konkrétně EPC9063 včetně blokového diagramu
Obr. 2 Podporu systému IsoVu™ nabídnou všechny nové desky firmy Efficient Power Conversion,
zde konkrétně EPC9063 včetně blokového diagramu

Přímý přístup k signálům hradla obou FETů zde umožňují konektory J11 a J12 typu MMCX. Nové verze izolovaného měřicího systému IsoVu™ můžeme dle výrobce očekávat ještě letos.

(robenek) @dps-az.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik