česky english Vítejte, dnes je neděle 29. listopad 2020

Brána GSM pro platformu IQRF

DPS 5/2012 | Součástky - články
Autor: Petra Šeflová, Pavel Vitvar, MICRORISC

Bezdrátová technologie IQRF se síťovým protokolem IQMESH se využívá zejména pro průmyslové řízení, telemetrii, automatizované odečty a sběr dat, pro systémy veřejného osvětlení inteligentních měst a pro jiné smart grids. Velmi vhodná je i pro automatizaci a zabezpečení budov. Jejím novým prvkem je brána (gateway) SHD-GSM-D01, umožňující využití komunikace GSM a GPRS v systémech IQRF.

Brána GSM pro platformu IQRF.jpg

Jejím základem je dvoupásmový modul GSM/GPRS pracující na kmitočtech 900 MHz a 1800 MHz. Je vybavena konektorem SIM pro modul transceiveru TR-52D, který zprostředkovává propojení brány se sítí IQRF. Integrovaná paměť Flash umožňuje uchování až 128 zpráv a systémových hlášení v kruhovém bufferu. Součástí brány je také záložní akumulátor pro překlenutí krátkodobých výpadků síťového napájení. Zařízení je primárně určeno pro montáž na lištu DIN. Anténa může být umístěna přímo na zařízení nebo vyvedena stíněným kabelem (např. vně krabice rozvaděče). Hardware brány a firmware řídicího mikrokontroléru jsou fixní. Konkrétní funkcionalita požadovaná pro danou aplikaci se dosáhne uživatelským programem v modulu TR. Konfigurace brány se provádí z PC přes rozhraní USB.

Server mode

V režimu Server má brána nastavenou pevnou IP adresu, pracuje jako TCP server, který přijímá spojení na pevně daném portu. Klient má přístup do interní paměti Flash a pomocí jednoduchých příkazů může selektivně číst data. Zároveň může odeslat požadavek, který brána předá přímo modulu TR. V režimu Server obsluhuje brána vždy jen jednoho klienta v daném čase. Zabezpečení přístupu k bráně je řešeno seznamem až patnácti povolených IP adres.

Client mode

V režimu Client je možné použít běžnou kartu SIM s aktivovanou datovou službou. Brána pracuje jako klient TCP, který komunikuje s jedním cílovým serverem s přednastavenou pevnou IP adresou. Každé spojení je iniciováno modulem TR. Po úspěšném přenosu dat je spojení automaticky ukončeno.

Data je možné odesílat na server okamžitě po přijetí požadavku z modulu TR nebo periodicky s nastavitelnou délkou periody. V obou případech jsou příchozí data logována a je možné je vyčíst přímo z brány pomocí rozhraní USB.

V režimu Client brána podporuje funkci SMS Alarm. Jedná se o odeslání SMS s obsahem daným modulem TR na předem zvolené číslo. Signál alarmu vytváří modul TR na vstupu brány. V případě aktivace alarmu se zároveň odešlou data nahromaděná v bufferu pro periodické odesílání.

Využití

Brána GSM je vhodným řešením tam, kde je potřeba propojit síť IQRF s vnějším světem bez pevného datového připojení. Typické je použití např. pro logování dat technologického procesu a odesílání alarmů při překročení kritických hodnot, dálkové ovládání veřejného osvětlení nebo řízení inteligentní domácnosti.

V režimu Client lze bránu provozovat i bez externího napájení v úsporném provozu, kdy se po každém ukončeném spojení přepne do režimu spánku. Tato vlastnost bude využitelná zejména v připravované přenosné verzi s vyšším krytím pro použití v exteriéru.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik