česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2019

Patentové informace jsou přístupné online a zdarma, ale Češi je nevyužívají

Technické know-how většiny špičkových firem není tajemstvím ukrytým v trezorech. Naopak, dnes se každý může podívat třeba na detailní technický popis částí mobilního telefonu, který drží v ruce. A to zdarma na internetu. Online patentová databáze Espacenet obsahuje zveřejněné patenty z celého světa v plném znění. Každý má možnost zadarmo využít již vynalezené k výrobě a prodeji mimo teritorium pokryté patentem, volně a bez omezení pak pro inspiraci k vlastní vývojářské činnosti. Češi však databázi využívají málo, často o ní vůbec nevědí.

„Patentová databáze Espacenet je nástrojem pro všechny výzkumníky, vývojáře i amatérské inovátory, aby mohli své tvořivé myšlení obohatit o špičkové technické informace,“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, hlavní české instituce pro ochranu nových technických řešení. „Volně jsou k dispozici podrobné technické podklady k vynálezům, které mohou pomoci vývoji dalších nových produktů. Patentovaná technická řešení jsou navíc chráněna většinou jen na velmi omezeném teritoriu.“

Celosvětovou studnicí těchto informací je databáze Espacenet [1], jejímž provozovatelem je Evropský patentový úřad. Nabízí na 90 milionů volně dostupných technických popisů. „Více než 80 % technických informací se neobjeví nikde jinde než právě v této databázi,“ dodává Kratochvíl. „Před zahájením procesu výzkumu a vývoje je nezbytné zařadit patentovou rešerši právě v databázi Espacenet. Kromě technického poučení si též zvýšíme šanci vynalézt něco na trhu opravdu uplatnitelného a vyhneme se vynalézání již vynalezeného.“

Patentové informace jsou přístupné online a zdarma, ale Češi je nevyužívají

Databáze může být používána i jako nástroj hledání mezery na trhu nebo monitoringu výzkumných a vývojových počinů konkurence. Základní vyhledávání lze přitom zvládnout doma od počítače. Většinou postačí znalost angličtiny.

 

Úspěšné vyhledávání zefektivníte jednoznačně definovanými klíčovými slovy, mnohé napoví i rešerše názvu firmy konkurenta z oboru. Velkou pomocí je zatřídit si zájmový obor techniky podle patentového třídění. Tím lze snížit a zpřesnit počet výsledků, což pomůže zkrátit čas nezbytný k vyhodnocení výsledků rešerše.

Systém vyhledávání je dnes velmi efektivní, součástí technického popisu nalezeného řešení jsou často rovněž výkresy nebo chemické vzorce. Obecně platí, že podle zveřejněné patentové přihlášky / uděleného patentu by odborník z dané oblasti techniky měl být schopen popsané řešení „zopakovat“, tedy například jím popsaný přístroj vyrobit.

„Ve volně přístupné databázi Espacenet [1] naleznete nápady za miliardy. Naprostou většinu z nich mohou navíc výrobci v České republice volně využít,“ zdůrazňuje Josef Kratochvíl.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.

Česká republika je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a většiny specializovaných smluv spravovaných touto organizací, jako například Smlouvy o patentové spolupráci. Je členem Evropské patentové organizace (EPO). Ze členství ČR v EU vyplývá též zapojení v evropském systému ochranných známek a průmyslových vzorů, spravovaném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik