česky english Vítejte, dnes je pátek 23. únor 2018 E-archiv Speciály Předplatné Seznam inzerentů Kontakt

GHS klasifikace a označování chemikálií vyžaduje dvojbarevné značení

10.08. 2017 | Zajímavosti - články
Autor: Jaroslav Bubeníček, Leonardo technology s.r.o.
01.jpg

GHS dává jednotný řád pro identifikace nebezpečných látek a jednotně tak informuje uživatele o těchto nebezpečí prostřednictví symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES č. 272/2008) vychází z globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů a jeho účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí a také volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů.
Nařízení CLP doplnilo směrnici o nebezpečných látkách (67/548/EHS), směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) a nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a od 1. června 2015 je jediným platným právním předpisem v EU pro klasifikaci a označování chemických látek a směsí.
K nařízení CLP byla v roce 2017 přidána nová příloha VIII, implementující harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení na základě článku 45. Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členském státě a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (toxikologická střediska).

ghs-klasifikace_1
Nové symboly nebezpečnosti
 

V příloze VIII je definován jednoznačný identifikační kód vzorce (UFI), který bude vyžadován na štítku označujícím směs a představovat jednoznačnou vazbu mezi směsí uváděnou na trh a informacemi, které budou k dispozici pro účely reakce na nouzovou situaci ohrožující zdraví.
Zavedli se také nové symboly nebezpečnosti a některé slova jako látka se zachovaly a pojem přípravek se nahradil pojmem směs atd. Z hlediska značení je vyžadováno dvoubarevné značení symbolů, tedy červená a černá. Jak toto jednoduše zabezpečit?

ghs-klasifikace_2

Dvouhlavé zařízení ALE s dvojitým inkoustovým systémem zabezpečí splnění legislativy EU pro výrobce chemických látek. Je tak možné tisknout dvoubarevný symbol na kartonový obal v jednom kroku a to jedinou tiskárnou ALE TC-TWIN. V nabídce jsou dva typy tiskáren s výškou potisku 72 mm a 144 mm. Návrhový software CODEX zabezpečí tvorbu etikety díky vlastní knihovně symbolů, které jsou již předpřipraveny pro vkládání do etiket. Není potřeba tak hledat speciální symboly a pracně je konvertovat a upravovat. Software také automaticky rozloží obrázek do dvou barev (Black / Red) a nahraje data do správné tiskové hlavy. Nikdy už to nebylo jednodušší. Olejový inkoust nezasychá v tiskárně, ale jen na povrchu kartonové krabice, což je dáno porézností kartonového materiálu. Je tak zabezpečen bezproblémový chod ve výrobě. Jediné, co stačí je umístit tiskárnu ALE na dopravník a posílat kartonové krabice jednu za druhou před tiskárnou. Snadné, jednoduché, dokonale fungující.

ghs-klasifikace_3


Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

leonardo-technology-logo

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
E-mail: bubenicek@LT.cz
www.LT.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik