česky english Vítejte, dnes je úterý 18. červen 2019

Pozvánka na 4. IMAPS flash konferenci 2018 s workshopem

01.10. 2018 | Zajímavosti - novinky
01.jpg

4. IMAPS flash konference 2018 s workshopem
(25.– 26. 10. 2018 VUT Brno)

Motto: Moderní software a technologie pro inovace v mikroelektronice

Dnešní doba je charakterizována rychlým vývojem přinášejícím řadu nových možností, které se promítají do nových výrobků. Současně je patrná a žádoucí také snaha po dosažení úspor, a to jak u výrobců, tak uživatelů. To lze ovlivnit jak v samotném návrhu nových elektronických obvodů a systémů, tak také optimalizací a inovací stávajících produktů. Jednou ze základních cest je modernizace a optimalizace technologických postupů a druhou, úzce související, využití softwarových prostředků pro simulaci. S jejich pomocí lze dosáhnout nemalé časové i materiálové úspory na úkor často složitého a zdlouhavého experimentálního ověřování. A právě na tuto problematiku je zaměřena 4. mezinárodní konference IMAPS (International Microelectronics Assembly and Packaging Society), která se uskuteční ve dnech 25.– 26. října 2018 v Brně.

Konference proběhne tradičně na Vysokém učení technickém v Brně pod záštitou ředitele Středoevropského technologického institutu VUT (CEITEC) prof. Radimíra Vrby a proděkana FEKT pro vnější vztahy doc. Jiřího Háze. Jedním z hlavních cílů konference je podpora a posílení spolupráce akademické komunity s odborníky z průmyslu v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a inovace elektronických systémů (podle hesla světového IMAPS „Vše od čipu až po systém“ – www.imaps.com). K tomu přispívá přátelská atmosféra této konference, jejíž součástí bude i společenský večer na Masarykově okruhu. Účastníci předešlých konferencí mají jistě v paměti z minulých ročníků projížďku Brnem pivní „šalinó“ či prohlídku katedrály Petrov s živým pěveckým koncertem.

Více informací na www.imaps.cz, případné dotazy: szend@imaps.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik