česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Seriál PADS: Kvalitní návrh DPS pro samostatné vývojáře - část 1

PADS.png

Program PADS je moderní návrhový systém určený pro samostatného vývojáře, který potřebuje řešit všechny požadované úlohy sám – kreslení schématu, návrh desky včetně 3D, obvodovou simulaci, analýzu signálové integrity a termálních poměrů na navržené desce, návaznosti na 3D MCAD, převod z schématu a desky z jiných návrhových programů, atd. Tři sestavy PADS v různých cenových a výkonových hladinách umožňují snadný přechod od nejjednoduššího systému PADS Standard přes pokročilý PADS Standard Plus k zcela novému PADS Professional.

Sledujte sérii videí zaměřených na program PADS.

Toto video se zaměřuje na novinky ve schematickém editoru xDXD, který je součástí programu PADS. Pro nové uživatele může video sloužit i jako návod.