česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Nový kontrolér pro kompenzaci účiníku se schopností přesného měření výkonu

Kontrolér Analog Devices ADP1047 představuje všestranný digitálně řízený nástroj pro kompenzaci účiníku (PFC) se schopností přesného měření výkonu, vybavený uživatelským rozhraním pro jednodušší zavádění systémů s inteligentním řízením zdrojů napájení.

Firma Analog Devices představila první digitální kontrolér PFC se schopností velice přesně měřit střídavý výkon a řídit nárazový proud. ADP1047 je účinný v těch aplikacích se střídavým napájením s PFC a přesným měřením výkonu, které vyžadují vysoce spolehlivé napájecí zdroje, jako jsou zařízení telekomunikační infrastruktury nebo aplikace s řízením elektromotorů. Kontrolér využívá konvenční techniky módu PFC s permanentní vodivostí; všechny signály jsou převedeny do digitální domény, aby bylo možné nastavit veškeré parametry a jejich hodnoty zpřístupnit prostřednictvím rozhraní slučitelného s PMBus (Power Management Bus), včetně efektivních hodnot vstupního napětí, proudu a výkonu. To umožňuje konstruktérům optimalizovat systémy s ohledem na dosažení minimálního obsahu vyšších harmonických a nejvyšší účinnosti v celém rozsahu zatížení a také zkrátit dobu potřebnou k uvedení nového výrobku na trh. Programování ADP1047 se provádí pomocí snadno ovladatelného intuitivního uživatelského rozhraní.

Nový kontrolér pro kompenzaci účiníku se schopností přesného měření výkonu.jpg

„Digitální kontrolér ADP1047 je vysoce univerzální, snadno se používá a díky tomu umožňuje konstruktérům optimalizovat vyvíjený systém bez nutnosti používat složitý programovací jazyk tak, jak je tomu u alternativních řešení využívajících signálových procesorů,“ řekl o novém produktu Laurence McGarry ze skupiny IO pro napájecí obvody Analog Devices. „Kombinace všestranného digitálně řízeného nástroje pro kompenzaci účiníku a přesného měření výkonu zjednodušuje a urychluje zavádění systémů s inteligentním řízením napájení.“

Kontrolér pracuje s typickou přesností měření výkonu ±3 % při plném proudu zátěže s možností jejího dalšího zvýšení až na ±1 % se zákaznickou kalibrací. Obvod rovněž nabízí dokonalejší odezvu na přechodové děje prostřednictvím nelineárních řídicích algoritmů, programovatelné řízení nárazového proudu pro zmírnění jeho účinků, programování v reálném čase pro dosažení maximální účinnosti a rozsáhlý aparát pro zjišťování a hlášení poruch jako nástroje k dosažení nejvyšší spolehlivosti.

ADP1047 je možné kmitočtově synchronizovat a zamezit tím vzniku šumu o záznějovém kmitočtu, případně lze pro další snížení úrovně elektromagnetického rušení využít funkce rozprostření spektra spínacího kmitočtu.

Základní vlastnosti a výhody digitálního kontroléru PFC ADP1047:

  • řídicí smyčka kompenzace účiníku optimalizuje harmonický průběh odebíraného proudu;
  • schopnost měření skutečných efektivních hodnot střídavých veličin zajišťuje měření výkonu s vysokou přesností;
  • programovatelnost prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní usnadňuje využití obvodu a urychluje proces uvádění nových výrobků na trh;
  • díky slučitelnosti s PMBus je možné pracovat se standardním softwarovým rozhraním.

Digitální kontrolér ADP1047 pro kompenzaci účiníku byl navržen jako obvod doplňující digitální kontrolér napájení ADP1043A pro galvanicky oddělené systémy, rychlé budiče MOSFET a digitální oddělovače iCoupler, rovněž dodávané firmou Analog Devices. Tyto obvody usnadňují zavádění systému inteligentního řízení zdrojů napájení, který zvyšuje jejich energetickou účinnost.

Zájemci naleznou další informace o IO pro řešení napájecích obvodů na www.analog.com/digitalpower.

Více informací poskytne Amtek spol. s r. o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. 547 125 560, fax 547 125 556

Borského 989/1, 152 00 Praha 5, tel. 251 681 111–13, fax 251 681 114

www.amtek.cz