česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Mikrogenerátory elektrické energie s termoelektrickým principem

DPS 2/2014 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Úvod

Činnost termoelektrických generátorů je založena na Seebeckově jevu, kdy teplotní gradient v okolním prostředí je přímo přeměněný na elektrickou energii. Termoelektrické články jsou realizované z n a p typu polovodičových materiálů elektricky spojených. Generované napětí a získaná energie závisí na rozdílu teplot a Seebeckově koeficientu použitých termoelektrických materiálů. Pro větší výkony a napětí získávané z termoelektrické baterie jsou nezbytné velké teplotní gradienty, v mikrosystémech se obvykle využívá zdrojů tepla s teplotním gradientem do 10 °C, proto výstupní výkony a napětí jsou malá.

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK