česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Patent je obchodní komodita, učí studenty Úřad průmyslového vlastnictví

DPS 5/2015 | Články
Autor: ÚPV

Jak vyplývá ze statistiky Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Češi v uplynulém roce přihlásili 910 domácích patentových přihlášek. Většina těchto patentů se ale dočká pouze domácí patentové ochrany, takže nová technická řešení jsou tak zahraničním subjektům k dispozici zadarmo a česká ekonomika přichází o miliardy korun ročně. Zvýšit znalost o komerčním potenciálu patentu může vhodná výuka na školách, a tak by mělo být téma duševního vlastnictví a jeho ochrany zařazeno do českého systému vzdělávání, a to již od základních škol.

„V českém prostředí bohužel panuje trend, že získání domácího patentu je většinou finální krok a tato cenná obchodní komodita končí na výstavce úspěchů firmy či školy,“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Podle něho by klíčem k úspěchu měla být mezinárodní patentová přihláška podle smlouvy PCT a následný prodej licencí.

Bez názvu

Optimální začátek pro vzdělávání v oblasti duševního vlastnictví a jeho ochrany je již na základní škole. Rámcový vzdělávací program MŠ pro základní školy dokonce vymezuje duševní vlastnictví jako jednu z oblastí, které by měl její absolvent znát a ovládat. Problémem ale bývá nízká úroveň povědomí pedagogů o této problematice.

Duševní vlastnictví je součástí osnov například na Základní škole Emy Destinnové v Praze. „V rámci vlastivědných předmětů máme zařazeny bloky o duševním vlastnictví, patentech, hmotném a nehmotném vlastnictví, ale především o autorském právu. Informace dostupné na internetu totiž studenti často považují za beztrestně kopírovatelné,“ říká učitelka a studijní poradkyně Eva Arazimová.

Úřad průmyslového vlastnictví nabízí řadu výukových materiálů jak pro učitele, tak i pro studenty, od základních až po vysoké školy. Pro mladé žáky jsou připraveny komiksy a kvízy, studenti vysokých škol mají možnost si vybrat studijní publikace nebo se zúčastnit kurzů, které nabízí většina českých vysokých škol. Na Karlově univerzitě si studenti mohou zapsat předmět „Management vědy a inovací“, kde si osvojí znalost využití vědeckých výsledků v praxi.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany. Od roku 1970 je Česká republika také členem Světové organizace duševního vlastnictví World Intellectual Property Organization (WIPO). Je také členem Evropské patentové organizace (EPO) a smluvní stranou Úmluvy o udělování evropských patentů.

Literatura

[1] www.upv.cz

[2] www.patentuj.cz

[3] www.wipo.int

[4] www.epo.org