česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Mezinárodní konference IMAPS

DPS 1/2016 | Články
Autor: doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., IMAPS - CZ&SK sekce

Ve dnech 15.–16. října 2015 proběhla v Brně mezinárodní konference pořádaná českou sekcí IMAPS – Mezinárodní společnost pro mikroelektroniku a pouzdření s názvem „IMAPS flash Conference 2015“. Na konferenci bylo prezentováno 5 klíčových příspěvků zaměřených na depozici tlustých vrstev, pájecích past, lepidel a viskózních materiálů (Koenen, Německo) a dále na problematiku pájení s minimalizací výskytu voidů (REHM, Česká republika). Aktuálnímu tématu čištění osazených DPS se ve své přednášce věnoval Ing. Vladimír Sítko, ředitel společnosti PBT Works (Česká republika). Dále následoval příspěvek společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s. r. o. o neméně zajímavém tématu oprav složitých DPS s vysokou integrací. Středoevropský technologický institut CEITEC seznámil účastníky konference o dostupnosti a využitelnosti nově zprovozněných technologií.

Mezinárodní konference IMAPS

Na konferenci bylo dále prezentováno 22 odborných příspěvků zaměřených na mikroelektronické technologie a byly uskutečněny 2 workshopy. První workshop se věnoval Elektrickému propojování čipů a mikroelektronických struktur (wire bonding), jehož lektorem byl Michael Gross z renomované společnosti TPT z Německa. Tento workshop probíhal jak v anglickém, tak v českém jazyce a upoutal pozornost 21 registrovaných účastníků.

Mezinárodní konference IMAPS 2

Druhý workshop se věnoval tématu Mechanického testování elektronických sestav a jeho zaměření vycházelo z řešeného projektu EU EUREKA LF15007 (Board on Board Technology II) společně s Thales, AT&&, Celestica a Cimulec. Jeho lektory byli Ing. Boleslav Psota a Ing. Alexandr Otáhal z VUT v Brně.

V rámci konference byly uskutečněny také dvě exkurze do společností Sanmina- SCI Czech Republic s. r. o. a Středoevropského technologického institutu CEITEC.

Po exkurzích byl na programu společenský večer, kde měli účastníci dostatek příležitostí pro diskuze a navázání vzájemných kontaktů. Konferenci a workshopy navštívilo přes 50 účastníků z akademické sféry i z průmyslu a vybrané prezentované příspěvky budou publikovány v odborných časopisech. Právě spojení a navázání spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou je jedním z hlavních cílů a poslání IMAPS. Organizátoři konference si dali za cíl přivést na konferenci v příštím roce ještě více zahraničních firem z oblasti mikroelektronických technologií zaměřených na moderní technologické postupy a pouzdření, včetně pájení, čištění a diagnostiky poruch. Více informací nejen o pořádané konferenci, ale i o aktivitách IMAPS v České a Slovenské republice najdete na webových stránkách společnosti www.imaps.cz.