česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Nové přídavné moduly programu PADS

DPS 3/2016 | Články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware s. r. o.

Programy PADS zaznamenaly během posledního roku velké změny. Vznikly dvě nové sestavy – PADS Standard a PADS Standard Plus a také zcela nový program PADS Professional. Všechny tyto programy nyní zahrnují 3D prostředí. Sestavy PADS Standard Plus a Professional obsahují navíc nástroje pro analogovou simulaci, analýzy signálové integrity a termální analýzy desky.

Letošního roku budou mít uživatelé programů PADS Standard a Standard Plus možnost doplnit své programy o některé nové přídavné moduly. Ty jsou založeny na již existujících programech nejvyšší kategorie od stejného výrobce (Mentor Graphics), ale budou dodávány za podstatně nižší cenu s možností napojení právě pouze na programy PADS. Zde je stručný popis některých z nich:

PADS HyperLynx DC Drop

Simulace rozložení proudové hustoty v napájecích vrstvách umožňuje odhalit problémy s nedostatečným přívodem proudu. Program přesně analyzuje rozvod napájecích napětí v závislosti na geometrii napájecích ploch i příkonu připojených součástek a zobrazuje pomocí barevné mapy úbytky napětí v jednotlivých místech napájecích ploch. To umožňuje upravit rozmístění a počet blokovacích kondenzátorů nebo provést jiné adekvátní řešení.

PADS HyperLynx DDR

Simulace integrity signálu pro DDR paměti. Program umožní návrháři desky zkontrolovat, že navržené propojení pomocí plošných spojů splňuje podmínky kvalitního přenosu signálu. HyperLynx DDR Wizard ověřuje všechny typy DDR pamětí, včetně DDR4 a LPDDR s nízkým příkonem.

Nové přídavné moduly programu PADS

PADS HyperLynx DRC

V tomto případě se kontrola navržené desky provádí nejen z pohledu nastavených fyzických omezení, ale i z pohledu negativního vlivu EMI/EMC, signálové a napájecí integrity. Obsahuje obecně platnou a odzkoušenou sadu pravidel pro kontrolu desky a umožňuje provádět kontroly na desce, které by jinak bylo možné provést pouze manuálně.

PADS AMS

Výkonná a přesná simulace analogových a smíšených nf signálů i s možností pracovat na cloudu. Simulátor AMS (Analog/ Mixed Signal) je pro potřeby použití v programu PADS vyjmut z návrhového prostředí Tanner EDA pro návrh integrovaných obvodů.

PADS FloTHERM XT

Výkonný a přesný 3D CFD simulační program analyzuje proudění vzduchu a přenos tepla uvnitř i vně elektronického zařízení. Je určen pro řešení problémů spojených s chlazením elektroniky, od součástek přes desku plošných spojů až k celému systému. I když PADS Standard Plus již zahrnuje základní termální analýzu navržené desky (HyperLynx Thermal), je tento program určen pro náročné aplikace, kde je potřeba vzít v úvahu proudění okolního vzduchu.

Jednotlivé moduly budou podrobněji popsány, jakmile budou známy přesnější informace o jejich funkcionalitě a začlenění do programu. Uvedení na trh se předpokládá s vydáním další verze programu PADS (VX.2) v průběhu tohoto roku.