česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

AWOS s. r. o. – 25 let s vámi

Město Pardubice není jen městem perníku, ačkoliv historie jeho výroby se datuje od 16. století. Pokud se v historii přesuneme o necelá dvě století vpřed, pak narazíme na počátky budování tradice elektrotechnického průmyslu v regionu. První kameny položila akciová společnost Telegrafia ještě ve 30. letech 19. století. Krátce po ukončení 2. světové války se stala pardubická Telegrafia součástí koncernového gigantu TESLA, který vznikl sloučením a zestátněním více subjektů. Jeho éru ukončily politické a ekonomické změny v 90. letech minulého století. Po rozpadu koncernu navázaly na tuto tradici nově vznikající firmy, které se dále věnují elektrotechnickému oboru v Pardubicích.

AWOS s. r. o. – 25 let s vámi

Jednou z těchto společností je také AWOS s. r. o., která byla založena 5. prosince 1991 a nedávno oslavila 25 let své existence.

V současné době její tým tvoří 80 zaměstnanců, kteří jsou připraveni nabídnout Vám své znalosti a dovednosti při realizaci zakázek a podílet se tak na úspěšném řešení Vašich projektů. Pro zvyšování odborných schopností jsou systematicky proškolováni a je kladen důraz na jejich další vzdělávání. Vlastní tým vývojových a technických pracovníků je zárukou, že společnost bude sledovat a respektovat při své činnosti nejnovější vývojové trendy v odvětví.

Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti průmyslové elektroniky. Komplexnost spočívá v zajištění celého procesu od zpracování návrhu technického řešení přes výrobní realizaci, testování až po výstupní kontroly. Společnost zajišťuje i vyřízení náležitostí u příslušných certifikačních ústavů. Jako jedna z mála nabízí i expresní realizaci vzorků a prototypů.

Spektrum jejích zákazníků je široké a zahrnuje různá průmyslová odvětví. Dodává elektronické díly, které tvoří komponenty v zařízeních textilního a potravinářského průmyslu, využívají se v energetice, dopravě, telekomunikacích, zdravotnictví a v neposlední řadě i v letecké a military technice.

AWOS s. r. o. – 25 let s vámi 2

Při výrobě se řídí standardem normy IPC 610-E, veškeré bezolovnaté procesy pájení probíhají pod dusíkovým zákrytem, čímž dochází k výraznému zvýšení kvality pájených spojů. Pro osazování součástek povrchové montáže jsou využívány osazovací linky s automaty JUKI. Tyto stroje zvládají zpracovat široké spektrum komponent (pouzdra do vel. 0201, dále např. QFN, BGA, QFP). Využívaný informační systém podporuje doložení trasovatelnosti použitých elektronických součástek a zvolených technologických postupů. Nedílnou součástí výroby je optická inspekce prováděná na automatických optických zařízeních MEC. Pájení vývodových součástek se provádí hromadně na vlnách KIRSTEN nebo technologií pro selektivní pájení ERSA Versaflow. K ručnímu pájení operátoři používají stanice ERSA a HAKO. Přestože v procesu pájení jsou standardně používána bezoplachová tavidla, v případě zvýšeného požadavku na čistotu osazených desek jsou využívány myčky Superswash a Swash II nebo ultrazvukové myčky. Pro zvýšení odolnosti elektronických dílů vůči vnějším vlivům v provozních podmínkách se doporučuje rizikové součástky nebo citlivá místa osazené desky lakovat. K tomuto účelu je používán automat pro selektivní lakování ASYMTEC.

Proč spolupracovat se společností AWOS s. r. o.?

  • disponuje zkušeným a stabilním pracovním týmem
  • nabízí kompletní řešení od zpracování návrhu až po jeho realizaci
  • realizuje výrobu vzorků i velkých sérií
  • podporuje pevné dodavatelsko-odběratelské vztahy
  • využívá nejmodernější technologie
  • garantuje vysokou kvalitu výroby

V případě dotazů můžete zástupce společnosti AWOS s. r. o. osobně kontaktovat na stánku F 2.17 na mezinárodním veletrhu AMPER, který se uskuteční ve dnech 21.–24. března 2017 nebo kdykoliv na obchod@awos.cz. Více informací na www.awos.cz.