česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Firmy se představují studentům

DPS 1/2018 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Na počátku prosince 2017 se konalo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze již jedenácté setkání významných českých i zahraničních firem působících v oblasti mikroelektroniky a elektroniky se studenty a dalšími zájemci o elektroniku. Akce byla pořádána Katedrou mikroelektroniky v rámci Dne otevřených dveří Fakulty elektrotechnické − obr. 1.

Cílem této akce byla popularizace elektroniky, mikroelektroniky, fotoniky a dalších perspektivních oborů, které jsou zastoupeny v České republice celou řadou významných českých, ale i zahraničních firem V expozicích firem bylo možné vidět současný stav a perspektivy dalšího rozvoje elektroniky, mikroelektroniky a fotoniky a jejich integrace v zahraničních průmyslových firmách. Akce významně přispěla k podpoře a přímému propojení univerzitního a firemního prostředí a zúčastněné firmy významnou měrou pomohly popularizovat tyto obory. V elektrotechnických a elektronických oborech je dlouhodobě nedostatek kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků, jsou to příležitosti zejména pro absolventy, ale i pro studenty při studiu, kteří se mohou velmi dobře uplatnit ve firmách a na světovém trhu práce.

OBR. 1-4

Firma ST Microelectronics představila nové aplikační návrhy vyvíjené v ČR využívající mikrokontroléry, mikrokamery, mikrosenzory, akcelerometry a další MEMS produkty. Jedná se především o bezdrátové nabíjení mobilních telefonů s mikroprocesory STM 32, které jsou používány v nejnovějších technologiích, dále chytré hodinky a Nucleo car − obr. 2.

Firma ASICentrum jako vývojové středisko švýcarské firmy EM Microelectronic, představila několik novinek, vyvíjených v posledním roce. Tou první byl produkt náležející do skupiny obvodů pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth® EM9304. Obvod, který je v současné době nejmenším a zároveň nejméně energeticky náročným řešením na trhu, splňuje standard Bluetooth Low Energy (BLE 5.0). Byla zde představena i unikátní bezdrátová herní myš Logitech G603, do které firma vyvinula optický senzor s digitálním zpracováním posunu HERO.

Firma Silicon & Software Systems (S3 Group) se v minulosti dlouhodobě zaměřovala na poskytování služeb ve vývoji integrovaných obvodů. Historie české pobočky této irské firmy sahá do roku 1998, samotná firma vloni oslavila 30 let působení na trhu v oblasti návrhu integrovaných obvodů. Od poloviny roku 2016 se strategie firmy posunula směrem k poskytování kompletního vývoje, výroby, testování a dodávky integrovaných obvodů. Integrované obvody jsou již tradičně zaměřeny na produkty z oblasti spotřební elektroniky, satelitní/mobilní komunikační techniky nebo průmyslu. Mezi vystavené produkty letos patřila také aplikace univerzální platformy pro industriální internet věcí (IIoT) − obr. 3. Ukázková platforma obsahovala komplexní SoC obvod, který snímal několik analogových snímačů a ovladačů skrz diferenciální nebo single-ended ADC převodníky, popřípadě digitální vstupy (teplotní senzor, odporový polohový senzor, magnetický snímač polohy, snímač tlaku, elektronickou váhu), zpracovával snímaná data a ovládal ať už analogová (pomocí DAC převodníků), nebo digitální výstupní zařízení, mezi které patřily LCD zobrazovač, servo motor, RGB LED diody, ventilátor apod.

Firma Siemens, s. r. o. v R&D centru Siemens − Corporate Technology v Praze se zabývá vývojem softwaru, hardwaru, verifikací a mechanickým designem. Výsledky práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens pro průmyslovou automatizaci a železniční dopravu. Firma mimo jiné vystavovala projekt „Inteligentní výhybky“ určené pro zlepšení železniční dopravy – obr. 4. Projekt je založen na technologicky náročném propojení embedded mikroprocesorového řízení, bezdrátové komunikace, odolného zdroje a ovládání třífázového motoru. Představený výrobek automatické výhybky zrychluje řízení železniční dopravy po celé Evropě.

Společnost Jablotron Alarms a. s. představila zabezpečovací systém JABLOTRON 100. Jedná se o zabezpečovací systém s možností řešení domovní automatizace (ovládání garážových vrat, brány, topení, osvětlení apod.), ve kterém lze libovolně kombinovat sběrnicové i bezdrátové prvky komunikující bezpečným šifrovaným protokolem. Informace o narušení, přepadení, požáru a dalších stavech je neprodleně odesílána uživateli nebo bezpečnostnímu centru. Novinkou je i možnost zapojení kamer do systému. S aplikací MyJABLOTRON má tak uživatel střežený(é) objekt(y) plně pod kontrolou s okamžitým přístupem k aktuálním informacím – obr. 5.

OBR. 5-8

Firma Conrad Electronic předvedla nejnovější trendy v oblasti elektroniky a vzdělávání. Předvedla novinku v oblasti 3D tisku, a to tiskárnu Renkforce RF100 XL, která je obsluhována dotykovým displejem a má vylepšenou tiskovou desku uloženou na pružinách. Další novinkou byl jeden z nejmenších jednokanálových USB osciloskopů, který disponuje šířkou pásma 20 MHz. Vystavené pájecí stanice byly zaměřené na princip pájení horkým vzduchem, jeden typ byl s regulací teploty přímo na rukojeti a druhý byl v klasickém provedení se stanicí − obr. 6.

Firma SQS Vláknová optika a. s. je výrobcem aktivních a pasivních optických a optoelektronických prvků jak planární, tak i vláknové optiky. Výroba SQS je postavena na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace a vývoj zcela nových produktů. Firma prezentovala maticová vláknová pole pro přesné uložení optických vláken v ploše. Do skleněných předbroušených disků jsou pulsním laserem vyvrtány přesné otvory, do kterých jsou následně zalepená optická vlákna (SM, MM, PM) v různých vzorech. Maticové pole je nejčastěji vyráběno z křemenného, borosilikátového skla, popř. Al2O3. Pole obsahuje až 100 vláken s kolimačními čočkami, které vytvoří paralelní svazek o vysokém optickém výkonu. V současné době jsou využívána v medicíně, vojenství, senzorice a telekomunikacích. Druhým představeným novým výrobkem byl prostorový rozbočovací člen 1 na 10 pro rozdělení optických svazků vysokého optického výkonu, člen se skládá až z 8 500 vláken, která jsou zabroušena a rozdělena do 10 svazků.

Společnost IMA (Institut mikroelektronických aplikací) představila svůj autonomní přístupový systém IMAporter Basic, který umožňuje identifikaci uživatele pomocí klasických médií (např. NFC tagy, bezkontaktní karty) a přidává inovativní možnosti identifikace a správy médií s využitím mobilního zařízení pomocí technologií NFC a Bluetooth. Dále prezentovala bezdrátové senzory fungující na síti LoRaWAN, které v současné době dokážou např. měřit vlhkost, teplotu, míru oxidu uhličitého v ovzduší nebo udávat vlastní polohu. S vysílanými daty může uživatel pracovat v reálném čase pomocí webového rozhraní. Společnost IMA předvedla také vylepšenou řídicí jednotku CKP.44, která je součástí komplexního identifikačního systému IMAporter Pro a umožňuje současné řízení až 8 čteček – obr. 7.

IQRF Alliance v rámci programu IQRF Smart School spolupracuje s ČVUT. Program umožňuje přímé zapojení do aktivit aliance, spolupráci s dalšími subjekty z aliance, přístup k výukovým materiálům, zvýhodněný hardware pro výuku a projekty a v neposlední řadě certifikaci studentů ze znalostí technologie IQRF. Technologie IQRF je česká bezdrátová technologie určená pro přenos dat ze zařízení nebo pro jejich řízení. Je tak ideálním představitelem bezpečných a spolehlivých mesh sítí, které se dají využít v nejrůznějších IoT aplikacích. Technologie byla v roce 2014 oceněna Českou hlavou. Více informací na www.iqrf.org nebo případně stránkách IQRF Alliance www.iqrfalliance.org. Katedra mikroelektroniky představila některé výsledky diplomových prací, elektronické systémy navržené a realizované studenty magisterského oboru „elektronika“ se zaměřením na aplikace v zabezpečovacích a přístupových systémech, senzorových technologiích, bezdrátových technologiích, optoelektronických aplikacích a dalších − obr. 8. Celá akce Mikroelektronika byla doplněna možností prohlídky specializovaných laboratoří s vybavením určeným pro výzkum i výuku.

FOTO: doc. J. Foit, Ing. A. Laposa