česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Více než polovina vývojářů nemůže pracovat efektivně

DPS 5/2018 | Články
Autor: Redakce

Ze studie Design Data Management in Electrical and Electronic Engineering [1], kterou vypracovala německá konzultační firma techconsult GmbH, vyplývá celkem známý fakt – inženýři v oboru elektrotechniky a elektroniky nemohou na vývoji produktů pracovat dostatečně efektivně. Studii zadala společnost Zuken, třetí největší dodavatel softwaru pro elektroniku na světě. Cílem bylo zjistit požadavky trhu na integraci softwaru v různých oborech. Průzkumu se zúčastnili vedoucí pracovních týmů, manažeři výzkumu a vývoje, projektoví manažeři a vývojáři ze 163 německých, rakouských a švýcarských firem s ročním obratem vyšším než 80 milionů eur.

Více než polovina vývojářů nemůže pracovat efektivně

Zde jsou nejzajímavější závěry této studie. Důvodů k nespokojenosti je hned několik:

  • 45 % svého času stráví inženýři vyřizováním různých administrativních úkonů, což je z hlediska efektivity jejich práce naprosto neúnosné.
  • 83 % inženýrů má problémy se zpožděním a kvalitou způsobenými nedostatečnou integrací ECAD-MCAD systémů, případně i dalších disciplín.
  • 68 % vývojářů zpracovává potřebná data manuálně nebo s pomocí neintegrovaných systémů.
  • 52 % návrhářů považuje rostoucí komplexnost finálních výrobků jako svou největší výzvu.
  • 45 % vývojářů považuje za potřebné zavést plně digitální procesy mezi obchodem, vývojem a výrobou.

Jedním z hlavních problémů je nedostatečná správa návrhových dat a knihoven součástek. I tak ale nejsou PLM systémy vnímány jako řešení, když 52 % těch, kteří je používají pro správu dat při vývoji elektrických a elektronických zařízení, je sice hodnotí jako vhodné, ale s určitým omezením.

Až 77 % dotázaných se nedomnívá, že jim PLM systémy pomohou pracovat lépe. Inženýři vnímají PLM systémy jako složité, které vyžadují manuální zadávání dat a zároveň nemusí adekvátním způsobem podporovat jejich specifické požadavky.

Až 62 % dotázaných očekává další nárůst práce kvůli manuálnímu zadávání dat potřebných při práci s různými systémy.

Při tvorbě každého návrhu vzniká velké množství dat a lze předpokládat, že s rostoucí složitostí návrhů se objem těchto dat ještě zvýší.

Co z toho vyplývá? Vývojáři-návrháři potřebují mít přístup k řešením, která jim umožní spravovat velké objemy dat a zpětně získávat aktualizované informace ve chvíli, kdy je potřebují. Jak se ovšem při zpracování studie ukázalo, většina firem nemá k dispozici řešení, které by práci inženýrů efektivně podporovalo a řídilo. Výsledkem je klesající produktivita práce, která vývojářům bere drahocenný čas, který potřebují pro řešení svých hlavních úkolů.

Společnost techconsult GmbH [2], která studii vypracovala, není ve svém oboru žádným nováčkem. Odborné analýzy provádí již 25 let, přičemž každoročně spolupracuje s více než 20 tisíci respondenty, zejména z oboru IT.