česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Německý EMS průmysl zaznamenal největší růst za posledních 10 let

DPS 3/2019 | Články
Autor: Dipl. Ing. Dieter G. Weiss, Weiss Engineering, in4ma statistics

Německý EMS průmysl (Electronics Manufacturing Services) zaznamenal nejvyšší růst ve své desetileté historii, když jeho obrat v roce 2018 vzrostl oproti předcházejícímu roku o 7,4 %. Uvádí to výroční zpráva o EMS průmyslu v Evropě za rok 2018, kterou každoročně vydává in4ma [1]. Do vypracování této zprávy přispělo svými údaji i 103 německých EMS společností – ty mají ve své zemi více než 63% podíl na obratu v tomto odvětví elektronického průmyslu. Každá druhá z nich hlásila dvouciferný přírůstek výroby.

Zatímco dříve představoval export až 30 % celkového obratu, v posledních letech se začal projevovat výrazný propad, zejména u větších firem. V roce 2018 představoval export 19,7 %, zatímco předešlý rok to bylo 20,4 %.

Zaměstnanost vzrostla o 4,2 %, přičemž firmy zaměstnaly dalších 840 pracovníků. Lze předpokládat, že celý německý EMS průmysl vytvořil okolo 1 400 nových pracovních míst.

Příliv objednávek vzrostl o 22 % (předešlý rok o 11 %), což ovšem nebyl německý EMS průmysl schopen zcela zpracovat kvůli problémům se součástkami – to mělo za následek, že zhruba 10 % firem poklesl v porovnání s předchozím rokem obrat. Proto je nyní na zákazníky apelováno, aby dodávaly objednávky s větším předstihem. Celkem 19 % ze všech EMS společností mělo v roce 2018 nižší obrat než v roce 2017. Pro rok 2019 předpokládají firmy, které se podílely na statistickém hlášení, růst obratu kolem 6,2 %.

Situace v dalších zemích

V Rakousku zaznamenaly EMS společnosti v roce 2018 mírný růst o 2,6 %, zatímco v předešlém roce to bylo rekordních 9,6 %. Přehledu se zúčastnilo 11 firem, které představují přibližně 50 % obratu rakouských EMS výrobců. Navzdory dané situaci zůstaly firmy optimistické a přijaly 5,6 % nových zaměstnanců. Zatímco objednávky vzrostly o 15 %, export mírně poklesl. V roce 2019 očekávají rakouští EMS výrobci nárůst o cca 4,9 %.

Po několika obtížných letech překvapilo Švýcarsko vysokým růstem obratu (10,5 % v místní měně), alespoň podle výsledků společností, které reprezentují 39 % švýcarských EMS výrobců. Vzhledem ke změně směnného kurzu je růst obratu vyjádřený v eurech poněkud nižší, asi 6,4 %. Zaměstnanost v roce 2018 vzrostla o 11,2 %. Protože byl příliv objednávek procentuálně nižší než obrat, snížil se počet nedokončených zakázek. Prognóza růstu obratu pro rok 2019 je opatrná, kolem 3,3 %.

Celkový obrat EMS výrobců v Německu, Rakousku a Švýcarsku byl v roce 2018 téměř 9 miliard eur (2017 − 8,38 miliard eur). První výsledky publikované dalšími evropskými výrobci indikují podobný nárůst. Pokud by se tyto výsledky zobecnily, pak by předpokládaný celkový obrat EMS průmyslu v Evropě v roce 2018 činil 38,6 miliard eur.

U globálních EMS společností, které působí v Evropě, jakými jsou například Foxconn, Flex nebo Jabil a které generují přibližně 30,5 % obratu evropských EMS firem, lze jen těžko predikovat vývoj obratu. Jejich zákazníky jsou mezinárodní OEM společnosti, pro které je výroba v Evropě výhodná z pohledu daní, cel a blízkosti zákazníků. Neočekávané události mohou snadno změnit jejich výrobní strategie, podobně jako se to stalo při 18% zvýšení mezd v Audi v Maďarsku v lednu 2019.

Roční hlášení EMS firem v Evropě spolu s daty získanými v registrech firem jednotlivých zemí tvoří základ pro zprávu „European EMS Statistics“. Tuto statistiku považuje mnoho firem za nejspolehlivější zdroj dat, když analyzuje individuálně výsledky 1 788 EMS výrobců v Europě.