česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

InCAM®Pro – nová éra v CAM

DPS 3/2019 | Články
Autor: Orbotech

InCAM Pro je nový CAM program pro výrobce DPS, který nabízí nejsofistikovanější možnosti, jaké jsme kdy ve společnosti Frontline vyvinuli. Tento nový stěžejní produkt je nejen velmi intuitivní a rychlý, ale také zcela mění definici toho, co je možné v běžném CAM programu udělat.

bez nazvu

 • Nejrychlejší CAM, jaký jsme kdy vyvinuli
 • Nejintuitivnější uživatelské rozhraní, jaké jsme kdy vytvořili
 • Pohotovější reakce na vznikající potřeby

Nejrychlejší CAM, jaký jsme kdy vyvinuli

Zvyšte svůj obrat a vstupte rychleji na trh

Program InCAM Pro zkracuje dobu, která je potřebná pro práci s vícevrstvými deskami i pro všechny ostatní požadované úkony. Vyniká zrychlením toku dat i automatizovaných procesů, a to díky chytrým algoritmům a infrastruktuře, simultánnímu zpracování a využití rozšířené paměti RAM. Poznejte rozdíl − od kratší doby odezvy až ke spokojenosti, jak software reaguje na požadavky uživatele.

InCAM®Pro – nová éra v CAM

Rychlejší zpracování časově náročných procesů

 • Shapelist Pro – rychlé výpočty obrysů zrychlují DFM a analýzy
 • Memory Plus – posílená paměť umožňuje rychlejší provádění algoritmů a DFM
 • Netlist Prober – zkrácení doby potřebné k nalezení chyb
 • Multilayer PCB Optimization – optimalizace při opravách a kontrolách signálních vrstev a nepájivé masky
 • Silk Screen Classifier – umožňuje hromadnou změnu velikostí a editaci podobných potisků

Nové interaktivní nástroje

Save Interactive Spacing Repair (ISR) settings

Rychle řeší problematické vzdálenosti a upozorní, pokud nelze potřebné mezery zajistit. Nástroje pro modifikaci plošných spojů umožňují zajistit minimální mezikruží a při použití předdefinovaných nastavení pro dvojici entit umožní rychlé řešení problémů s mezerami bez nutnosti opětovného nastavování parametrů.

Fast Interactive Silkscreen

Zkracuje dobu cyklu oprav potisku použitím nástrojů pro práci s potiskem – identifikace, změna rozměru a editace podobných grafik a textů, včetně libovolného natočení a měřítka.

Snap between layers

Smart Snap, revoluční řešení v obsluze, umožní přístup ke všem zobrazeným vrstvám desky s pomocí několika módů najednou – není tak potřeba přepínat módy nebo vrstvy.

Smart selection

Pro rychlou editaci lze vybrat najednou více prvků s pomocí jedné nebo více metod výběru.

Návaznost rozložení vrstev desky

InCAM Pro umožňuje integraci rozložení vrstev desky z programu InPlan, čímž se ušetří čas a zajistí konzistentnost a spolehlivost.

Nejintuitivnější uživatelské rozhraní, jaké jsme kdy vytvořili

Více komplexních zakázek za kratší dobu, krátké zaškolení

InCAM Pro byl navržen pro inovátory, naučit se ho je velmi jednoduché. Svým přehledným prostředím a intuitivním přístupem umožňuje InCAM Pro nejrychlejší a nejúčinnější interakci člověk-stroj, která vyžaduje minimální zaškolení a umožňuje tak zvládnout více v kratším čase.

Práce založená na popup nabídkách Pro rychlejší interakci se systémem nabízí uživatelské rozhraní „vyskakující“ okna, která umožňují snadný přístup k vícenásobným funkcím a práci na více obrazovkách.

InCAM®Pro – nová éra v CAM 1

Příkazový řádek, automatické dokončení a povely z klávesnice

Napište povel a použijte klávesové zkratky pro rychlou práci i orientaci v programu. Vybírejte ze seznamu povelů nebo si vytvořte vlastní. Chytrá funkce automatického dokončení vyžaduje zadání pouze několika prvních písmen.

Snadno, účinně a přizpůsobivě

InCAM Pro klade důraz na možnost úprav a ergonomického návrhu uživatelského rozhraní. Nabízí celkový náhled pro správu vrstev Layer Matrix a také Layer List, který zahrnuje pouze vybrané vrstvy a ostatní, které budou potřeba až později, skryje.

Pohotovější reakce na vznikající potřeby

Připraven na nově vznikající technologie

InCAM Pro je navržen tak, aby uspokojil rostoucí požadavky po menších geometriích a chytrých elektronických součástkách. Integruje tak podporu nejzajímavějších nových technologií a trendů – 5G, obvody na substrátu, ohebné desky a Průmysl 4.0.

InCAM®Pro – nová éra v CAM 2

Pro na ohebné desky InCAM Pro rozumí potřebám výrobců ohebných desek:

 • Automatická panelizace flexibilních a rigid-flex desek s libovolným úhlem natočení a zarovnáním DPS
 • Automatické umístění naváděcích otvorů DPS, sestavy desek a panelů s interaktivním editováním
 • DFM pro optimalizaci „coverlay“ vrstvy, převedení optimalizované vrstvy do NC nástrojů
 • Analýzy generují řadu hlášení pro ohebné a rigid-flex desky

Přidejte se k chytré výrobě a průmyslové revoluci 4.0

InCAM Pro podporuje automatizaci a výměnu dat ve výrobě pomocí pokročilého sledování desek a jejich číselného značení.

Nástroje zaměřené na efektivnost práce

Dostaňte se na trh rychleji a eliminujte chyby pomocí více než 300 spolehlivých DFM kontrol, které vás ujistí o vyrobitelnosti a kvalitě. Automaticky upravte potisk, nepájivou masku, vrstvy mědi, impedanční spoje a další. Zjednodušte si práci s entitami automatickým přiřazením atributů.

Pro více informací o programu InCAM navštivte: https://www.frontline-pcb.com/products/cam/incampro/