česky english Vítejte, dnes je sobota 18. květen 2024

Design Reuse v DPS snadno a rychle

DPS 2/2020 | Články
Autor: Ing. Radek Řezníček | CADware s. r. o.
01.jpg

Automatizace návrhu desky se týká nejenom pokládání sběrnic a diferenciálních spojů, ale také opětovného využívání již navržených motivů (Design Reuse) na stejné desce. Protože deska se navrhuje podle schematického zapojení, opětovné použití vytvořené části desky předpokládá, že ve schématu je ještě jedno či více stejných zapojení, která nejsou na desce realizována.

Různé návrhové programy to provádí různě, ale PADS Professional to dělá skutečně jednoduše a rychle s pomocí kombinace známých zkratek Ctrl+C a Ctrl+V – nejedná se přitom o obvyklé primitivní kopírování, ale o inteligentní zásah do návrhu desky.

Jak se to provádí?

Na desce stačí vybrat všechny entity, které se mají použít ještě jednou (nebo i vícekrát) − součástky, plošné spoje, měděné plochy, pokovené otvory atd. Stisknutím první kombinace z magické dvojice povelů – Ctrl+C, si program zapíše informace o vybraných položkách, včetně jejich vzájemné polohy. Druhou kombinací povelů pro kopírování (Ctrl+V) si program vyhledá ve schématu obdobná zapojení se stejnými typy součástek, která ale ještě nejsou na desce použitá. U kurzoru na desce se objeví okopírovaný motiv desky v průhledné formě, který návrhář vloží na vhodnou pozici na desce. Takto okopírovaný motiv vypadá zcela stejně jako originální, pouze součástky mají jiné referenční značení podle schématu. Pokud ve schématu nejsou k dispozici stejné, dosud nepoužité obvody, potom kopírovaný motiv nelze realizovat.

cad-1
Původní situace na rozpracované desce, kdy součástky a spoje v levém dolním rohu byly vybrány
a sejmuty pro kopírování (Ctrl+C).

cad-2
Nová situace, kdy program našel mezi ještě nepoužitými součástkami stejné typy a v netlistu jejich stejné zapojení, takže umožnil vložení (Ctrl+V) vybraného motivu (zde celkem 3×), přičemž změnil referenční značení.

Nemusí se vždy jednat o složitou část desky obsahující integrovaný obvod, kopírování urychlí práci i v případě jednoduchého spoje s vyvedením SMD vývodu součástky do jiné vrstvy (fanout) nebo k testpointu.

Vytvoření fanoutu patří k nejčastějším automatickým úkolům. Lze jej tvořit nejen kopírováním motivů, ale také přímo příkazem, který obsahuje nastavení pravidel jeho automatické tvorby. Leckdy takto automaticky vytvořené fanouty vyžadují úpravy kvůli funkčnosti, ale ve většině případů se jedná pouze o estetikou úpravu. V případě většího počtu upravovaných vývodů přichází ke slovu opět inteligentní kopírování.

cad-3
Ukázka automaticky vytvořeného fanoutu na připojených pinech pouzder BGA (vpravo)
a SOIC (vlevo) s Dialogem pro nastavení fanoutu

PADS Professional navíc umožní návrháři projít fází vkládání kopírovaného motivu o něco rychleji díky zavedenému vzoru. Jelikož se prvky vkládají většinou v pravidelných rozestupech, program při vícenásobném vkládání kopírovaných motivů automaticky posune zobrazení desky do místa, kde se bude nejspíše nacházet další prvek, k němuž kopírovanou část chcete připojit. Posune zobrazení o stejnou vzdálenost, jaká je mezi prvním a druhým vloženým prvkem.

Automatizování i jednoduchého úkolu má výhodu v omezení lidských chyb. Pokud je motiv ověřený jeho funkčností v praxi, kopírováním se eliminuje možnost vzniku chyby opětovnou tvorbou. Proto je tento postup podporován většinou návrhových programů a záleží pouze na jeho implementaci.

Více informací o PADS Professional je k dispozici na webu www.cadware.cz/elektronika/pads.