česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Design Analyzer pomůže s výběrem výrobce DPS

DPS 5/2019 | Články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware

Výběr výrobce holé desky není jednoduchý proces, protože je potřeba porovnávat možnosti jednotlivých výrobců s požadavky na výrobu právě navržené desky. Zatímco výrobní a technologické možnosti výrobců desek je možné zjistit většinou už z jejich webových stránek, požadavky navržené desky jsou pro nezasvěceného pracovníka skryté. A právě zde přichází vhod nástroj, který umí nejenom zjistit potřebné údaje o navržené desce, ale i je porovnat s nabídkou dostupných výrobců desek. Jedná se o modul Design Analyzer programu CAM350 od americké společnosti DownStream Technologies.

cAM350 Design Analyzer: zdroj potřebných informací

Program CAM350 je u nás dosti rozšířený CAM software pro přípravu výrobních podkladů holé desky. Načítá výstupní data navržené desky (Gerber a vrtací data, ODB++, IPC-2581), aby mohl desku zobrazit a umožnit potřebné editace a analýzy nutné pro výrobu. Jeho modul Design Analyzer původně vzniknul jako pomůcka pro rychlou a přesnou extrakci těch informací z dat načtené desky, které mají zásadní vliv na technologii výroby desky. Mezi potřebné informace patří nejenom rozměr desky, počet vrstev, plocha mědi na jednotlivých vrstvách, počet a typy otvorů na desce a další podobná data, ale i informace, které si musí program sám z načtených dat desky zjistit a dát dohromady – nejmenší použité šířky plošných spojů, nejmenší mezery mezi spoji a dalšími měděnými objekty, nejmenší měděné mezikruží v plošce s otvorem atd., navíc pro každou vrstvu desky zvlášť.

Design Analyzer pomůže s výběrem výrobce DPS

Ve stávající verzi programu CAM350 v.14 je modul Design Analyzer rozšířen o možnost porovnání výrobních dat desky s možnostmi vybraných výrobců desek. Modul byl doplněn o databázi výrobců holých desek s informacemi o jejich výrobních možnostech. Tato databáze je zpočátku prázdná, ale uživatel programu si v ní vytváří podle potřeby záznamy o jednotlivých výrobních firmách. Tyto záznamy obsahují jednak formální údaje o výrobci (firmě), včetně kontaktů, jednak jeho technologické možnosti (maximální počty vrstev desky, minimální vyrobitelné mezery atd.), ale také informace o výrobě (minimální počet vyráběných desek, obvyklá doba dodání, prototypová nebo sériová výroba). Vytvořenou databázi je možné sdílet pomocí exportu do formátu CSV.

Protože program nyní zná nejenom všechny potřebné informace o načtené desce, ale i výrobní možnosti jednotlivých výrobců holých desek, může provést vzájemné porovnání.

Na obr. 1 je zachyceno takové porovnání na smyšleném případu, ze kterého uživatel programu snadno vybere vhodného výrobce.

Další možnosti použití

Z výše uvedeného stručného popisu je zřejmé, že CAM350 není určený jenom pro výrobu desek, ale nachází použití i pro návrháře desek, kteří sami, nebo s pomocí svých kolegů, zajišťují výrobu desek. Zde by bylo vhodné se zmínit ještě o dalším modulu, který mohou návrháři s výhodou využít. Jedná se o modul DFM, který umožňuje odhalit chyby nedetekované pomocí DRC kontrol v návrhovém systému desky, protože ty nejsou orientované na problémy při výrobě – například možnost podleptání spojů (acid traps), vznik příliš tenkých měděných motivů na rozlitých plochách (copper slivers), nedostatečně provedená nepájivá maska (mask slivers), atd.

Modul Design Analyzer je možné přidat již k základní sestavě programu CAM350 (CAM350-90), čímž vznikne praktický a užitečný nástroj vhodný pro použití mezi návrháři desek.

Více informací je možné získat na webových stránkách: www.cadware.cz/elektronika/cam350