česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Nepatříte mezi nejcitovanější vědce na světě?

DPS 1/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Webový portál The Web of Science Group [1] společnosti Clarivate Analytics je zdrojem informací pro globální komunitu vědeckých a výzkumných pracovníků. Každoročně publikovaný seznam Highly Cited Researchers [2] uvádí pracovníky univerzit a vědeckých pracovišť, kteří jsou ve světě nejčastěji citováni v odkazech na publikace. Přesněji řečeno se jedná o vědce a výzkumníky, jejichž práce jsou v daném roce a oboru mezi jedním procentem celosvětově nejcitovanějších publikací.

Za rok 2019 bylo v seznamu Highly Cited Researchers uvedeno celkem 6 226 jmen z 21 oborů vědy a techniky, z nichž 2 500 bylo uvedeno současně ve více oborech. Tento přehled se sestavuje pravidelně již od roku 2002.

Pro získání informací o jednotlivých jménech či institucích je k dispozici vyhledávač [2], v němž lze vyhledávat podle různých kritérií − jména, pracoviště, oboru a země, a to buď jednotlivě, nebo v kombinaci.

Je potěšitelné, že jsou v tomto prestižním žebříčku zastoupeni i vědci a výzkumníci z České republiky, např. z Univerzity Karlovy (3) nebo Akademie věd ČR (6).

Kromě přehledu Highly Cited Researchers nabízí webová stránka The Web of Science Group [1] i další užitečné informace. Například v sekci Services je odkaz Master Journal List [3], kde lze nalézt vhodné odborné časopisy pro čerpání informací, ať už v členění podle zemí, nebo oborů. Jinou možností (Services) je stažení celkového seznamu žurnálů (Web of Science Core Collection) s detaily atd.