česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Aktuálne trendy SMU Keithley

DPS 2/2020 | Články
Autor: TESTOVACÍ TECHNIKA

Tradičným a všeobecne známym výrobcom meracích zdrojov typu SMU (Source Measure Unit) je značka TEKTRONIX/ KEITHLEY. SMU v sebe kombinuje presný programovateľný DC zdroj synchronizovaný s DC multimetrom a umožňuje plynulú prácu v štyroch kvadrantoch voltampérovej charakteristiky. Prístroj sa podľa potreby využíva napr. aj ako presný prúdový zdroj, ohmmeter, elektronická záťaž, impulzný zdroj, ako aj pri rýchlych meracích sledoch s napäťovým alebo prúdovým rozmietaním. Podporuje vyhodnocovanie okamžitého výkonu, jednoduchých matematických operácií a limitov.

Vzhľadom na zameranie SMU sú v ponuke Keithley modely pre solídne hodnoty 50 A (2 000 W) či 3 kV. Bežné sú jedno- alebo dvojkanálové prístroje, pribudlo tiež 4-kanálové riešenie vo vyhotovení 1U, t. j. s vysokou výkonovou hustotou vzhľadom na rozmery zariadenia. Počet kanálov možno ďalej zvyšovať spájaním prístrojov prostredníctvom TSP-Link® rozhrania. Rýchle meracie sledy sa vytvárajú jednoducho pomocou konfigurovateľného TriggerFlow diagramu. Navyše TSP procesor umožňuje spúšťanie skriptov. K dispozícii je veľká interná pamäť štruktúrovateľná do pamäťových bufferov. Pri nadradenej komunikácii s PC možno voliť medzi SCPI alebo TSP syntaxou.

Aktuálne trendy SMU Keithley

Oblasť SMU sa ukazuje ako vhodná pre implementáciu grafických dotykových displejov. Výrobca vyvinul grafické modely rady SMU 2400 s prehľadným používateľským rozhraním zobrazujúce priebehy priamo na displeji zariadenia. Nové prístroje sú dokonca cenovo dostupnejšie ako ich predchodcovia a podpora spomínaných TSP technológií je tu samozrejmosťou. Ako príklad možno spomenúť SMU 2461 s limitnými hodnotami v jednosmernom režime 105 V / 7 A pri 100 W DC a v impulznom režime 100 V / 10 A pri 1 000 W. Rýchly a presný zdroj umožňuje generovať impulzy od šírky 150 μs. Na rozsahu 100 V je čas nábehu typicky 300 μs (pre záťaž 10 Ω) a šum < 100 μVrms. Strana multimetra ponúka 6,5-miestne rozlíšenie, čo pre prúd vychádza 1 pA na najmenšom 1 μA rozsahu. Vykreslenie prechodových dejov umožňuje pridaný mód digitizéra s frekvenciou vzorkovania 1 MS/s pri rozlíšení 18 bit pre prevodník napätia aj prúdu. Kapacita pamäte je 27,5 milióna vzoriek (v plnom formáte), maximálna dĺžka jedného záznamu je 5 M vzoriek. Na zadnom paneli zariadenia je dostupný Guard kontakt umožňujúci redukovať chybu spôsobenú nedokonalosťou izolácie prívodných vodičov. Tu nachádzame aj USB, GPIB a LXI rozhrania či digitálne V/V piny a bezpečnostný interlock.

Cez TSP linku možno prístroj prepojiť, napríklad s najnovším SMU modelom 2470 dimenzovaným pre vyššie napätia 1 100 V / 1 A / 20 W ponúkajúcim prúdové rozlíšenie 10 fA. SMU možno spájať aj s ďalšími prístrojmi novej generácie vybavenými TSP-Link® rozhraním, ako sú multimeter DMM6500 alebo meracia ústredňa DAQ6510. Na strane PC sa využíva jednotná KickStart aplikácia pre širšiu rodinu zariadení Keithley. Vďaka skriptovaciemu stroju je možné navrhnúť modifikácie grafických SMU pre špecializované aplikácie, pričom na tejto myšlienke už vznikol grafický potentiostat 2460-EC.

Bližšie informácie vám na svojich stránkach poskytnú samotný výrobca (www.tektronix.com), ako aj autorizovaný partner TEKTRONIX/KEITHLEY pre Českú republiku a Slovensko, spoločnosť TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o., www.teste.cz.