česky english Vítejte, dnes je úterý 23. duben 2024

Proteus VSM provádí simulace na úrovni systému

DPS 5/2020 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Anglická firma Labcenter Electronics nabízí pod společným názvem Proteus několik programů zaměřených na vývoj elektroniky (kreslení schémat, návrh desek, simulace atd.). Jedním z nich je i simulační nástroj Proteus VSM (Virtual System Modelling), který umožňuje simulovat kompletní produkt ze schematického zapojení a podporuje tak rychlé prototypování navrhovaného hardwaru i firmwaru z nakresleného schematického zapojení [1].

Proteus VSM provádí simulace na úrovni systému

Proteus VSM je schopný simulovat kód mikrokontroléru (high/low level) v součinnosti s mixed-mode Spice simulací nakresleného obvodu. Umožňuje tak simulovat vztah mezi softwarem v mikrokontroléru a připojeným analogovým či digitálním obvodem. Jeho velkou výhodou je i možná simulace při procházení kódu po jednotlivých krocích, přičemž je hned vidět vliv na celý obvod připojený k MCU.

Použité CPU modely plně simulují I/O ports, interrupts, timers, USART a další periférie připojené k danému procesoru.

Simulování kódu pokrývá většinu známých mikrokontrolérů, jako jsou např. PIC10..12..16..18..24 & dsPIC33 (Microchip), ATTINY, AT90S, ATMEGA, 8051 a ARM (Atmel), 8051 a ARM (NXP), Cortex -M0 .. -M3 .. -M4 & ARM LPC2000, MSP430 a ARM (TI) a další. Kromě toho podporuje Proteus VSM také práci s deskami Arduino a navazujícími částmi.

Program zahrnuje řadu virtuálních měřicích přístrojů včetně osciloskopu, logického analyzátoru, funkčního generátoru, voltmetrů, ampérmetrů atd. Pokud je potřeba provést v analogových obvodech přesná měření v grafech nebo provést analýzy (frequency, distortion, noise, sweep), lze VSM doplnit o modul Advanced Simulation.

Navíc jsou k dispozici analyzéry protokolu módu Master/ Slave/Monitor pro SPI a I2C. Ty představují cestu k získání fungujícího komunikačního softwaru ještě před prototypováním.

Proteus také podává potřebná diagnostická hlášení. Ta umožňují uživateli získat okamžitě detailní textové zprávy o aktivitách vybraných součástek nebo periferního obvodu procesoru. Tato schopnost monitorování komunikace z obou stran je velmi ceněná jako pomůcka při odlaďování, protože umožňuje najít a opravit problém v softwaru i hardwaru mnohem rychleji než při použití prototypu. Software Proteus VSM je k dispozici v různých sestavách, které vždy zahrnují editor schématu, vlastní VSM simulátor a tisíce modelů embedded periferních obvodů. Sestava může být kdykoliv rozšířena o návrh desek plošných spojů.