česky english Vítejte, dnes je sobota 18. květen 2024

Historie počítačů v Československu Terminologie

DPS 6/2021 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující článek je zaměřen na historii hardwaru počítačů v Československu, na období cca 1950 až 1990. Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Informační a komunikační technologie, Historie displejů atp. Článek byl inspirován výstavou Česká stopa v historii výpočetní techniky (The Czech trace in the history of computer technology); Technické muzeum Praha; 2020/11 až 2021/5. Text rovněž vychází z článků české a anglické wikipedie.

Historii počítačů v Československu po roce 1950 vymezovala fakta:

 • Československo bylo částí sovětského bloku (Soviet bloc, obr. 1), pro který platilo embargo na dovoz e-součástek a počítačů;
 • kybernetika byla buržoazní pavědou (Stručný filozofický slovník z téže doby);
 • mechanické kalkulačky (abacus) byly pro maloobchod postačující;
 • potřebné informace byly převážně zpravodajské (intelligence gathering) a zpožděné;
 • zpětný vývoj (reverse engineering) pokročilých vzorů byl možným řešením.

Obr. 1 československo (jpg)

Základní termíny:

 • Analogový počítač EÚZ II řešil speciální balistickou úlohu protiletecké baterie (antiaircraft artillery); vývoj ve VÚT a ve VÚMS (1951−1953); výroba v Aritmě Vysočany. EÚZ II byl umístěn ve sníženém vozidle Tatra 805 (obr. 2). Poslední protiletadlové sestavy (radiolokátor, počítač a děla) se prodávaly v roce 1968 do ciziny.
 • Počítač MEDA T byl obchodně nejúspěšnější analogový počítač z VÚMS, kterého se prodalo cca 1 000 kusů, zejména do zemí sovětského bloku.
 • Počítač SAPO (SAmočinný POčítač) navrhl Antonína Svoboda v oddělení matematických strojů (1950−1958) Ústředního ústavu matematického, ještě v rámci Akademie věd. Hlavní součástkou bylo tehdy (velmi nespolehlivé) relé.
 • Počítač EPOS 1 navrhli Jan Oblonský a Antonín Svoboda (1958) v rámci Výzkumného ústavu matematických strojů, VÚMS. Počítač EPOS 1 byl již elektronkový. Několik hradel bylo na samostatné desce. V roce 1962 vznikla jeho tranzistorová verze, EPOS 2, která se v 60. a 70. letech vyráběla jako ZPA 600, ZPA 601.
 • Systémy ADT zahrnovaly analogový počítač a 16bitový minipočítač. Vývoj prováděl VÚMS, výrobu ZPA Trutnov (1973) a ZPA Čakovice (1975). Vzorem byla řada Hewlett-Packard 21MX / 1000 M.
 • Počítače EC 1021 a EC 1025 byly vyvíjeny ve VÚMS Praha a byly součástí počítačů JSEP (1968−1989) vyvíjených v zemích RVHP (COMECON countries).
 • Systém SMEP byl v rámci RVHP od cca roku 1980 orientován na řídící počítače (pracovní stanice) a na IBM PC kompatibilní (IBM PC compatible) počítače. Koordinačním a řešitelským pracovištěm programu v ČSSR i v RVHP byl Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina.

Obr. 2 československo (jpg)

Klasifikace souvisejících termínů

Řady počítačů JSEP:

 • R1: 1968 až 1974, EC 1010 až EC 1050, „vzor“ IBM systém 360
 • R2: 1977 až 1982, EC 1015 až EC 1065, „vzor“ IBM systém 370
 • R3: 1982 až 1985, výroba byla zastavena v roce 1989

Řada základních jednotek (mainframes) JSEP-R2 (obr. 3):

 • EC 1015, výrobce MLR, logické obvody TTL
 • EC 1025, výrobce ČSSR, logické obvody TTL
 • EC 1035, výrobce SSSR a BLR, logické obvody ECL
 • EC 1045, výrobce SSSR a PLR, logické obvody ECL
 • EC 1055, výrobce NDR, logické obvody ECL

Řada počítačů SMEP a „vzorových“ počítačů DEC:

 • SM 3/20 ‒ PDP 11/10
 • SM 4/20 ‒ PDP 11/40
 • SM 52/11 ‒ PDP 11/50
 • SM 52/12 ‒ VAX 11/80

Studium počítačů (2021): ČVUT Praha (Czech Technical University in Prague), fakulta FEL (Faculty of Electrical Engineering), katedra počítačů (Department of computer science)

Studium Informační technologie (2021): ČVUT, FIT, katedry:

 • katedra teoretické informatiky (Department of Theoretical Computer Science)
 • katedra softwarového inženýrství (Department of Software Engineering)
 • katedra číslicového návrhu (Department of Digital Design)
 • katedra počítačových systémů (Department of Computer Systems)
 • katedra aplikované matematiky (Department of Applied Mathematics)
 • katedra informační bezpečnosti (Department of Information Security)

Související terminologie je obsažena v souboru:

 • ČSN ISO/IEC 2382 Informační technika. Slovník (Information technology. Vocabulary)

Vysvětlivky k souvisejícím termínům a zkratkám:

 • 16bitový počítač (16-bit computer) je označení pro počítače s 16bitovými procesory.
 • DEC ‒ Digital Equipment Corporation vyráběl vzorové počítače DEC PDP-11 a DEC VAX-11.
 • ECL ‒ monolitické integrované logické obvody s emitorovou vazbou (Emitter-coupled logic).
 • EC ‒ (zkratka z azbuky) Jedinaja Sistema (Jednotný systém), připomíná Electronic Computer.
 • Informační technologie (information technology) je zaměřena na rozvíjení, management a využívání počítačových informačních systémů.
 • JSEP ‒ Jednotný systém elektronických počítačů (Unified System of Electronic Computers)
 • Kalkulačka (calculator) ‒ zařízení používané pro provádění aritmetických operací.
 • Kybernetika (cybernetics) ‒ teorie komunikace řízení zahrnující zpětnou vazbu jako v živých organizmech.
 • Počítač (computer) zařízení používané pro provádění aritmetických a logických operací resp. zařízení, které zpracovává a vyhodnocuje data.
 • Počítač analogový (analogue computer) vyjadřuje proměnné analogovými signály (napětí, úhel natočení hřídele atp.). Řešené úlohy jsou obvykle popsány diferenciálními rovnicemi.
 • Počítadlo (abacus) je jednoduchá mechanická pomůcka usnadňující výpočty. Abakus se používal již v Babylóně, …, SSSR (sčot).
 • RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci (Council for Mutual Economic Assistance, COMECON) – ekonomická organizace (1949−1991) zemí sovětského bloku a dále Vietnamu, Kuby atp.
 • TTL ‒ tranzistorové logické obvody (Transistor-transistor logic).
 • SMEP ‒ Systém malých elektronických počítačů (Systém of Small Electronic Computers).

Obr. 3 československo (jpg)

Literatura:

Výstava „Česká stopa v historii výpočetní techniky“ (autoři: R. Kolliner, M. Efmertová)

https://www.ntm.cz/aktualita/2511-2020-95-2021-ceska-stopa-vhistorii-vypocetni-techniky

https://www.youtube.com/watch?v=wNXAsFnUkuI

P. Golan et all., Czechoslovak Computer School,

https://ieeexplore.ieee.org/document/9040137

P. Kovář, Historie výpočetní techniky v Československu,

https://www.historiepocitacu.cz

ČVUT FIT, https://fit.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/prehled

[csWiki] csWikipedia: https://cs.wikipedia.org/

 • EPOS 1
 • Historie počítačového hardwaru v zemích sovětského bloku
 • Rada vzájemné hospodářské pomoci
 • SAPO
 • Výzkumný ústav matematických strojů

[DPS-AZ]

 • Informační a komunikační technologie − Terminologie,

DPS-AZ č. 3/16

 • Historie displejů − Terminologie, DPS-AZ, č. 6/2020

[enWiki] https://en.wikipedia.org/

 • Comecon
 • History of computer hardware in Soviet Bloc countries

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1, 2 a 3)

 • File: Eastn-bloc4.svg, autor: Goldsztajn
 • File: Tatra 805 from side.jpg, autor: Andrij Bulba
 • File: Fotothek df n-11 0000385.jpg, autor: Eugen Nosko