česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

Převeďte si 3D CAD data do 3D PDF

DPS 6/2021 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Možnost převodu 3D objektů do 3D PDF není sice žádná novinka, ale v elektronice není ještě tak využívána jako v jiných oborech. Umožňuje nejen prostorové zobrazení 3D objektů včetně výpisu jednotlivých částí (bloků), ale i určité manipulace, navíc v běžném prohlížeči, jakým je Adobe Acrobat Reader. 3D PDF je standardním PDF souborem, který podporuje obrázky, texty, odkazy, multimediální obsah atd. a který navíc obsahuje jeden nebo více 3D modelů.

I tak by mohla vzniknout otázka, jakou praktickou výhodu převod do 3D PDF vlastně má.

Odpověď je možné shrnout takto: 3D data, která jsou v 3D PDF obsažena, mohou být sdílena, prohlížena a prozkoumána s použitím volně dostupného softwaru Adobe Acrobat Reader i pracovníky, kteří nemají přístup k originálním CAD souborům, ale potřebují 3D zobrazení daného objektu, aniž by instalovali další aplikace a učili se s nimi pracovat. V případě, kdy se 3D PDF dá k dispozici mimo firmu, je ochráněno duševní vlastnictví proti zneužití, protože data z 3D PDF nelze převést zpět do 3D CAD programu.

Jinou otázkou by mohlo být, k čemu se může v oboru elektroniky 3D PDF hodit. Možných použití je více, od katalogů a technických specifikací popisujících výrobky či součástky a díly přes prezentační dokumenty až po dokumentaci s instrukcemi pro montáž či návody k použití. Je tak možné prostorově zobrazit například desku plošných spojů (nebo elektronickou sestavu), natáčet ji a zvětšovat podle potřeby, odměřit potřebné vzdálenosti, identifikovat jednotlivé součástky či díly vybráním ve výpisu atd.

K převodu 3D dat do PDF lze použít software různých výrobců. Některé programy jsou zaměřeny na vytváření 3D PDF z konkrétních 3D programů, např. 3D PDF Publisher for CATIA v5 od Theorem nebo program Tetra4D Converter či 3D PDF for Rhino od společnosti SimLab Soft. Tyto programy pracují přímo s nativními formáty dat daných 3D modelářů. Jiný software převádí běžné 3D výstupní formáty (.step, .dwg, .dxf, .iges atd.), takže není závislý na zdroji dat – viz 3D PDF Maker, PDF3D ReportGen a další.

3D zobrazení v PDF dokumentu může být jen jednou částí celé stránky PDF, zatímco zbývající prostor je možné použít pro vysvětlující text a obrázky. Vlastní 3D zobrazení zahrnuje všechny další informace, které byly do originálního 3D objektu vloženy, jako jsou rozměry, anotace či inteligentní stavy PMI zobrazení.

Obr. 1 (jpg)

Pokud se v Adobe Acrobat otevře PDF s 3D obsahem, v horní části se objeví žlutý pruh s nápisem typu: „Multimediální a 3D obsah byl deaktivován. Aktivujte tuto funkci, pokud je dokument důvěryhodný.“ Aktivaci lze provést volbou na pravém konci žlutého pruhu s následným kliknutím na 3D objekt. Je potřeba vědět, že 3D zobrazení nelze spustit v jiných prohlížečích PDF než v Acrobatu, rozhodně ne ve webových prohlížečích.

Interaktivní práce se zobrazeným 3D objektem je jednoduchá a obdobná jako v jiných 3D programech – kliknutím na 3D objekt a tažením kurzoru se objekt natáčí a posouvá podle potřeby, klávesou Ctrl a otáčením kolečka myši lze zobrazení přibližovat či oddalovat atd. Kromě toho lze v liště 3D stránky PDF nastavit způsob zobrazení 3D objektu – plný (vybarvený), drátový, průhledný, ilustrace atd., stejně jako způsob práce s 3D objektem (rotace, posuv, zvětšení, procházení, odměřování apod.). Také je možné zobrazit řez 3D objektu rovinou podle nastavení. Vybráním 3D části ve výpisu bloků se tato část zvýrazní.

OO Převodníky z 3D CAD do 3D PDF

Existuje řada programů, které převádějí 3D CAD data do 3D PDF, např.:

  • Publish 3D [1] od Theorem Solutions převádí nativní data CAD systémů CATIA V5 a CATIA 3DEXPERIENCE, NX a CREO nebo JT data (obr. 1).
  • Tetra4D Converter [2] převádí nativní data CAD programů CATIA, CREO, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor a AutoCAD atd. Zahrnuje i konverzi z 3D PDF do neutrálních formátů (STEP, JT, Parasolid, 3MF, IGES).
  • 3D PDF Maker [3] pracuje s většinou známých 3D CAD programů prostřednictvím mnoha formátů dat (.dwg, .dxf, .step, .iges, .3dm, .3ds atd.).
  • PDF3D ReportGen [4] převádí 3D CAD data pomocí více než 70 formátů dat (.stl, .dwg, .step, .vrml, .dae atd.).
  • 3D PDF for Rhino [5] od společnosti SimLab Soft je určen pro export 3D dat z programu Rhino.

Odkazy:

[1] www.theorem.com

[2] https://tetra4d.com

[3] www.3dpdfmaker.com

[4] www.pdf3d.com

[5] https://dimensio.cz/3d-pdf