česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku

DPS 2/2012 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Je důležité, aby příslušní pracovníci v elektronickém průmyslu znali přiměřeně potřebnou terminologii daného oboru, v mnohých případech nejenom v češtině, ale i v angličtině. Tento příspěvek proto popisuje možnosti vyhledávání termínů a příslušných definic v angličtině (na webové stránce IEC) a v češtině (na webové stránce ÚNMZ). Na příkladech je dále demonstrován způsob vyhledávání potřebných výrazů v oborech elektroniky.

Příklad vyhledání výrazu „solderless connection“

Postup pro vyhledávání odpovídajícího českého výrazu je založen na využití aplikace Electropedia (IEC) a ČSN online (ÚNMZ).

Aplikace Electropedia

I když je Electropedia od IEC největším světovým zdrojem výrazů z elektroniky a elektrotechniky, neznamená to, že jsou zde všechny možné termíny. Pokud by daný termín nebyl nalezen, je potřeba využít dalších možností vyhledávání na webové stránce IEC (viz dále).

Spustíme aplikaci Electropedia buď přímo na její webové stránce http://www.electropedia.org, nebo na webové stránce http://www.iec.ch pod sekcí „What do you want to do“. V okénku Search vypíšeme hledaný výraz, např. „solderless connection“. Odpověď vyhledávání je zobrazena na obr. 1.

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku1.jpg

Obr. 1 Výskyt „solderless connection“ v souboru IEC 60050

Termín „solderless connection“ je tedy definován v normě IEC 60050-581 International Electrotechnical Vocabulary – Part 581: Electromechanical components for electronic equipment, pod číslem 581-23-05. Klikneme tedy na „581-23- 05“ a zobrazí se hledaná definice tak, jak je ukázána na obr. 2. Číslo dané položky (581-23-05) se potom zadá ve vyhledávači ČSN online (viz níže).

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku2.jpg

Obr. 2 Definice „solderless connection“ v IEC 60050-581

Aplikace ČSN online

Na webové stránce http://www.unmz.cz najdeme aplikaci ČSN online (vpravo nahoře). Po zaregistrování (a zaplacení příslušného poplatku) získáme kopii české technické normy ČSN IEC 60050-581: 2011 do svého PC. Tam si vyhledáme položku 581-23-05 a tím získáme příslušný český termín a českou definici (obr. 3).

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku3.jpg

Obr. 3 Termín a definice 581-23-05 v ČSN IEC 60050-581

Příklad vyhledávání výrazu „Chip on Board“

Ty výrazy, které nemůžeme najít v aplikaci Electropedia uvedené v první kapitole, můžeme zkusit vyhledat v aplikaci Glossary pod IEC. Postup je následující:

Aplikace IEC Glossary

Na webové stránce http://std.iec.ch/glossary zvolíme např. „Search by TC/SC“ a zadáme číslo technické komise, pod kterou hledaný výraz může spadat. Pokud číslo technické komise neznáme, můžeme se podívat do jejich seznamu, který je na stránce IEC (http://www.iec.ch) pod sekcí Standards Development – List of Technical Committees. V našem příkladu je číslo komise TC 91, což je komise pro Electronics assembly technology. Odpovědí je dlouhý seznam termínů definovaných v normách této komise (obr. 4).

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku4.jpg

Obr. 4 Malá část ze seznamu termínů definovaných komisí TC 91

Protože hledáme např. výraz „Chip on board“, vybereme v seznamu odpovídající položku. Kliknutím na ni získáme odpověď, která je vidět na obr. 5. Získané referenční číslo 3.14 potom zadáme do aplikace ČSN online.

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku5.jpg

Obr. 5 Definice „chip on board“ v IEC 61188-5-1

Aplikace ČSN online

Na webu http://www.unmz.cz najdeme aplikaci ČSN online. Do PC získáme kopii ČSN EN 61188-5-1 a najdeme položku 3.14, tedy český termín a českou definici (obr. 6).

Vyhledávání správné terminologie v českém a anglickém jazyku6.jpg

Obr. 6 Termín „chip on board“ v ČSN EN 61188-5-1

Vysvětlivky a odkazy

IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise. Organizace vydávající technické normy v oblasti elektrotechniky (http://www.iec.ch).

ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Národní normalizační orgán zodpovědný za zabezpečování tvorby, vydávání a distribuci českých technických norem (http://www.unmz.cz)

ČSN online – aplikace, která poskytuje přístup k textům českých technických norem prostřednictvím internetu (http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line).

Electropedia – největší světová databáze výrazů z elektrotechniky, spravovaná IEC (http://www.electropedia.org).

IEC Glossary – kompilace elektrotechnické terminologie v angličtině a francouzštině založená na termínech a definicích z IEC publikací (http://std.iec.ch/glossary).