česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Světová premiéra unikátního systému průmyslového vytápění. Schwank představil první tmavý zářič na vodík

úvod.jpeg

Společnost Schwank představila na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu ve světové premiéře první hybridní tmavý zářič s názvem geniumSchwank. Ten může kromě zemního nebo kapalného plynu vůbec poprvé využívat i 100% vodík.

Spolu s tím Schwank na veletrhu prezentoval i optimalizační energetický systém nazvaný e.lements. Ten řídí veškeré zásobování průmyslových budov energiemi, a to včetně fotovoltaiky, výroby, skladování vodíku i vytápění či chlazení haly.

Nová generace zářiče geniumSchwank

Společnost Schwank na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu představila přelomové řešení v oblasti průmyslového vytápění. Novou generaci zářiče geniumSchwank, který vůbec poprvé umožňuje využívat jako palivo 100% vodík. Firma zvolila takzvaný víceplynový přístup. Nový model tak dokáže kromě vodíku využívat i zemní plyn a zkapalněný ropný plyn, což je celosvětově unikátní.

Podobná řešení doposud vyžadovala vysoký podíl zemního či zkapalněného plynu jako základní suroviny pro spalování pouhých 25 % vodíku. Z hlediska vytápění průmyslových hal se tak jedná o velký průlom. Jejich provozovatelé se totiž budou moci do budoucna jednoduše přizpůsobit měnícím se podmínkám. Zatímco dnes využívají pro vytápění jako hlavní médium zemní plyn, Schwank jim svojí technologií umožní v budoucnu hladký přechod na vodík.

Vzhledem k současným trendům v energetice se flexibilní řešení vytápění pro průmysl jeví jako naprosto optimální. Mnoho podniků chce dnes ještě využívat zemní plyn, ale v dlouhodobém horizontu plánují využití vodíku. Někteří dokonce usilují o absolutní soběstačnost. A právě pro tyto účely bylo vyvinuto zařízení geniumSchwank. Nová řada jednotek bude k dispozici ve výkonových třídách 21 až 61 kW a délkách od 3,5 do 12,5 m.

Technologie společnosti Schwank by měla při provozu využívat primárně 100% zelený vodík získaný z fotovoltaických panelů. Konkrétní podnik by si tak díky fotovoltaice vyráběl energii sám a pro dlouhodobou sezónní potřebu by ji ukládal do patřičných nádrží ve formě vodíku. Ten by se vyráběl z přebytků elektřiny pomocí elektrolýzy. Tímto řešením by tak bylo za pomoci zářiče geniumSchwank dosaženo naprosto bezemisního vytápění konkrétního provozu.

e .lements – vytápění a chlazení bez CO2 až po úplnou energetickou soběstačnost

Právě provoz průmyslových podniků bez emisí CO2 by měla zajistit i další novinka společnosti Schwank prezentovaná ve Frankfurtu – koncept služeb s názvem e.lements (The Energy Flow Management System). Ten sdružuje a optimalizuje všechny služby a energetické zdroje tak, aby byla průmyslová hala energeticky soběstačná a neutrální z hlediska emisí CO2.

Systém se může skládat z různých komponent – od fotovoltaického systému přes bateriové úložiště, elektrolyzér, vodíkovou síť nebo vytápění haly. Klíčové je vzájemné propojení jednotlivých součástí a jejich vzájemná symbióza.

Infračervený topný systém, nejpopulárnější tepelné čerpadlo i MonsterFan

Kromě přelomových novinek představila firma Schwank na frankfurtském veletrhu i své dlouhodobě nejpopulárnější produkty. Jsou jimi infračervené topné systémy deltaSchwank, které platí již za etalon v oboru průmyslového vytápění. Vyznačují se mimo jiné trvale vysokou účinností po celou dobu regulace výkonu a extrémně nízkými hodnotami oxidů dusíku.

Schwank návštěvníkům ve Frankfurtu prezentoval také elektrické tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které je v současnosti nejprodávanějším typem tepelného čerpadla v logistických a komerčních halách. Součástí expozice pak byl i ventilátor MonsterFan HVLS pro recirkulaci vzduchu v hale.

Odkazy:

[1] https://schwank.cz

[2] https://schwank.de/product/geniumschwank