česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

A:R:M centrum: robotické technológie na dosah

uvod.png

Optimalizácia a zvyšovanie efektivity procesov je pre výrobné a spracovateľské podniky nielen výzvou, ale aj otázkou prežitia. Pri vysokých cenách energií, nedostatku komodít na trhu a chýbajúcej pracovnej sile sa vyslovene ponúka spoľahlivé riešenie – automatizácia a robotizácia. To v nasledujúcom rozhovore potvrdzuje aj Ing. Jaroslav Fiľo, konateľ firmy S.D.A. s. r. o., ktorá nedávno otvorila v Banskej Bystrici nové centrum pre robotiku s názvom A:R:M.

Prečo ste sa rozhodli zriadiť špecializované centrum robotiky?

„Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ To platí všeobecne a v prípade zavádzania nových technológií je to v podstate nutnosť. Venujeme sa automatizácii a robotizácii výrobných procesov dlhodobo a neraz sa zákazníci potrebujú presvedčiť, že ponúkané riešenia dokážu splniť ich požiadavky a investícia sa im oplatí. Predvádzanie robotických aplikácií je však priestorovo, logisticky a procesne náročná operácia. Špecializované centrum, ktoré sme uviedli do prevádzky začiatkom tohto roka, nám to umožnilo realizovať.

Mohli by ste bližšie vysvetliť skratku A:R:M v jeho názve?

Výraz ARM znamená v angličtine rameno a v robotike sa bežne používa na označenie robotického ramena. Skratka A:R:M v názve nášho centra však má aj ďalší význam:
– „A“ ako AUTOMATIZÁCIA priemyselnej výroby v celej svojej šírke – odkazuje na oblasť, ktorej sa intenzívne venujeme už 23 rokov.
– „R“ predstavuje vyšší stupeň automatizácie – ROBOTY a nové technológie pre robotické aplikácie, od vizuálnej kontroly až po zváranie.
– „M“ znamená MONITORING robotov a aplikácií – na predchádzanie výpadkom výroby a zmysluplné plánovanie servisných zásahov.

Pre koho je A:R:M centrum určené a čo vlastne záujemcom ponúka?

V A:R:M centre privítame každého, kto zvažuje zavedenie či rozšírenie robotizovanej výroby. Záujemcovia bez predchádzajúcich skúseností si tu môžu technológie „ohmatať“. Tým zbehlejším zase umožníme lepšie posúdiť alternatívy reálneho nasadenia. V našom showroome sú pripravené viaceré prezentácie, napr. demonštračné robotické pracovisko pre manipuláciu a zváranie motocyklového rámu Kawasaki Ninja, lineárny modulárny dopravník značky Yamaha, inteligentný 3D bin-picking či tie najnáročnejšie úlohy vizuálnej inšpekcie (matné, vysokolesklé, lakované a frézované povrchy), ako aj kolaboratívne roboty a riešenia.

Záujemcovia si, samozrejme, môžu priniesť na otestovanie aj vlastné výrobky; vtedy však treba trochu viac času na vytvorenie 3D modelu, učenie robota a následne môže prebehnúť ukážka možností. Okrem toho ponúkame realizáciu všetkých fáz projektu, od návrhu riešenia cez jeho simuláciu, inštaláciu, oživenie až po zaškolenie a servis. Potešiteľné je, že v centre sa nám už vystriedalo viacero záujemcov a máme už s viacerými rozpracované následné konkrétne kroky v pokračovaní projektov.

Kde vidíte najväčší potenciál robotiky?

Môžem pokojne povedať, že robotika je dnes riešením pre všetky typy výrobných podnikov a priemyselných odvetví. Dokonca aj pre veľkú časť nevýrobných podnikov. Sortiment robotov, nástrojov a doplnkov dokáže vyhovieť širokému spektru aplikácií s rôznymi kapacitami. Veľkosť podniku už nie je podmienkou robotizácie, tou je len samotný proces. Pri zvažovaní nasadenia robotických riešení sa už nepozerá len na návratnosť investície či náklady, v mnohých prípadoch ide o aplikácie, kde ľudia nechcú robiť, no napriek tomu musia byť vykonávané. V takom prípade je robotizácia nutnosťou.

Vo všeobecnosti je robotika vhodná pre (takmer) ľubovoľnú montáž. Uplatnenie tiež nájde pri manipulácii, paletizácii a logistike (nakladanie a vykladanie dielcov z/do výrobných liniek), vizuálnej inšpekcii (kontrola kvality), pri nevhodných či vyslovene nebezpečných podmienkach pre človeka (znečistenie, teplota, radiácia…). Z bežných výrobných procesov sa ako najvhodnejšie ukazuje kovoobrábanie všetkých druhov (zváranie, leštenie, brúsenie…). Základom je vždy správne použitie správnych technológií.

S.D.A., s. r. o. | Jána Bottu 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 83 86
www.s-d-a.sk