česky english Vítejte, dnes je pondělí 19. srpen 2019

Traceabilita v procesu osazování desek plošných spojů

DPS 4/2015 | Výroba - články
Autor: Pavel Závodný, Bartech

Jak zjistit, kolik desek je osazeno vadnou součástkou?

Vše začíná ve skladě při naskladňování součástek a jednotlivých komponent. Již v tento moment je nutné evidovat vstupní šarže součástek tak, aby v případě problémů bylo jasně dokladovatelné, na které konkrétní desky byla součástka osazena. V případě, že zjistíte na finálním produktu, že daná komponenta není v pořádku, tak zpětně dohledáte její šarži a stejně tak můžete dohledat, na které desky tato šarže byla použita, u kolika desek to bylo a k jakým zákazníkům (na které paletě, krabici) byla expedována. Vstup je tedy velmi důležitou součástí.

Dalším krokem je označení samotných desek. Ve stavu, kdy deska je neosazena a je před vstupem do výroby, se provede její označení sériovým číslem. Značení provádíme přímo pomocí laseru (Assys Group, Nutek, Keyence aj.), kdy pro zvýšení automatizace procesu přímo řídíme proces značení strojem. Popřípadě můžete zvolit označení etiketou. V tomto případě samozřejmě používáme etikety minimálních rozměrů s patřičnou odolností, a to zejména vůči teplotám, kterým je etiketa při procesu osazování vystavena. Opět je zde tisk etiket přímo řízen systémem.

Traceabilita v procesu osazování desek plošných spojů

Označená deska vstupuje do výroby. Hned na vstupu se kontroluje, zda pro zvolenou výrobní objednávku vybral operátor správnou desku. Před každou operací je deska přečtena a je kontrolováno, jestli předchozí operace proběhla v pořádku a zda některá z operací nebyla přeskočena. Načítání desek je prováděno zcela automaticky pomocí stacionárních snímačů. Čtení musí být zajištěno nejenom na vstupní neosazené desce, ale i na konci procesu, kdy deska prošla celou výrobou a všemi operacemi. S dopravníky linek je komunikováno pomocí SMEMA rozhraní, a tak v případě, že něco není v pořádku, dochází k blokaci dopravníků.

Na každém pracovišti jsou sbírána příslušná data, přihlášený operátor, plánované, neplánované odstávky, včetně jejich důvodu, časová značka, vstupní komponenty, šarže, výsledky testů, technologická, procesní data aj. Kromě samotného sběru dat jsou monitorovány i další faktory. Správnost použité pasty, zda je pasta dostatečně dlouho mimo lednici, exspirace pasty, zda je vybrána správná pasta pro danou výrobní zakázku, jaké bylo použito síto, zda jsou do strojů zakládány správné součástky, a další věci související s výrobou.

Pro usnadnění procesu reworku je komunikováno přímo s AOI stanicemi. Jednotlivé výsledky testů jsou spojovány s rodným listem produktu, který postupně vzniká při průchodu desky výrobou. V kterémkoliv okamžiku máte možnost načtení kódu z desky a dozvíte se její dosavadní historii. Přes jaké operace prošla a s jakými výsledky, jaká technologická a procesní data se k operacím vztahují, jaké součástky (šarže jsou na desce), kteří operátoři se podíleli na výrobě, jaké nástroje byly použity, přes které konkrétní stroje ve výrobě deska prošla. V případě, že deska prošla přes rework, tak je jednoduše dosledovatelná historie reworku, kdo, kdy a jak provedl opravu, jakou poznámku k opravě udělal aj. Traceabilita tedy přináší benefit v rodném listu, který deklaruje historii desky. Umožní dosledovatelnost na kus u vadných desek (vad zjištěných na základě vadné vstupní šarže). Můžete tak rychle, přesně a jednoduše informovat své zákazníky, u jakých desek je problém a která sériová čísla desek má stáhnout. Současně Vám systém pomůže vyčíslit vzniklé škody. Jednotlivé operace jsou sledovány časově a na operátora. Tyto informace jsou naopak vhodné pro tvorbu podkladů pro mzdy. Zjistíte, která linka a jak je vytížena. Sleduje se tak time linek, strojů. Odhalíte úzká hrdla výroby a můžete zavést nápravná opatření. Přihlašování, odhlašování operátorů, evidence plánovaných i neplánovaných odstávek, OEE, které je počítáno na základě skutečných a reálných údajů. Systém rovněž sleduje dodržování technologických procesů. Pomáhá předcházet tvorbě zmetků. V systému je možné definovat alarmy tak, aby v případě opakovaného počtu neshod na pracovišti byl vygenerován alarm pro sjednání nápravy.

Systém xTrace je zcela českým systémem s možností značných uživatelských úprav dle požadavků zákazníků a je i za české peníze. Náš tým programátorů neustále pracuje na inovacích a systém je tak rok od roku, od aktualizace k aktualizaci propracovanější a uživatelsky příjemnější. xTrace je patnáct let nepřetržitého vývoje a zkušeností z praxe. Mezi naše zákazníky z oblasti osazování desek plošných spojů patří firmy Panasonic, Honeywell, IMI. Naše implementace obsahuje nejenom nasazení systému xTrace, ale i kompletní hardwarové řešení, které je plně v naší režii a není řešeno subdodavatelsky. Jsme tak schopni poskytnout záruku a rychlý support na kompletní řešení, poradenství a třeba i verifikaci (kontrolu kvality značení) 2D symbolů.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik