česky english Vítejte, dnes je neděle 21. říjen 2018

Jaký je rozdíl mezi Rework a Repair?

10.01. 2018 | Výroba - novinky
Autor: Milan Klauz
obr300x225.png

Na webovém portálu Circuit Insight byla v rubrice “Ask the Experts“ zodpovídána několika experty zdánlivě jednoduchá otázka: Jaký je rozdíl mezi výrazy Rework a Repair? Tyto zdánlivě jasné pojmy jsou definovány ve standardu IPC-7711 Rev B section 1.4 Terms and Definitions“, aby nemohlo dojít k mylnému výkladu.

REWORK je proces, kterým se znovu vytvoří nevyhovující část, ať už s použitím originálních nebo ekvivalentních procesů způsobem, který zajistí plnou shodu s dostupnými výkresy nebo specifikacemi. Českým popisem výrazu Rework by mohlo být například „oprava, která uvede věci do původního stavu“. Výraz „předělat“ není v tomto případě úplně vhodný, i když dobře vystihuje význam slova Rework, protože umožňuje produkt i úplně změnit, což je v rozporu s IPC definicí.

Příklad na Rework: Opětovné pokovení zlacených kontaktů na plošných konektorech desky, které použije ekvivalentní proces pokovení, při kterém se tloušťka pokovení dá kontrolovat tak, aby se shodovalo s dostupnými výkresy nebo specifikacemi.

REPAIR (oprava) je proces, který obnoví funkční schopnosti poškozeného předmětu způsobem, který nezajistí shodu s dostupnými výkresy nebo specifikacemi. Českým ekvivalentem výrazu Repair je slovo „oprava“.

Příklad na Repair: Opětovné pokovení zlacených kontaktů na plošných konektorech desky s použitím nějakých chemikálií a způsobů, které nejsou ekvivalentními procesy pokovení, ani nezajišťuje kontrolu tloušťku pokovení tak, aby se shodovalo s dostupnými výkresy nebo specifikacemi. Oprava může být funkční, ale nesplňuje podmínky ekvivalentní náhrady.

Lidově by se asi dalo říci, že Rework plně odpovídá dostupné dokumentaci k produktu, nebo ke kontraktu na práci. Produkt, na kterém byl proveden Rework, nelze při porovnání s originálem rozlišit. Na druhé straně výrobek, na kterém byla provedena oprava (Repair) může fungovat jako originál, ale při porovnání s ním může vykazovat odlišnosti v provedení

Dalo by se také říci, že Rework většinou nemusí vyžadovat souhlas uživatele, protože uvede věci do plně ekvivalentního stavu, zatímco s opravou (Repair) by měl uživatel souhlasit.

Poznámka: Překlad výše uvedených částí IPC standardů je volně pojatý a není oficiální.

Celá zpráva zde.

(mklauz) @dps-az.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik