česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2018 E-archiv Speciály Předplatné Seznam inzerentů Kontakt

Využijte i vy transfer technologií pro kosmické účely

DPS 5/2017 | Zajímavosti - články
Autor: Pavel Habarta, ESA TT Broker
0.jpg

Česká republika je od září 2015 zapojena do významné sítě transferu znalostí a technologií Evropské kosmické agentury (European Space Agency-ESA) s názvem ESA TT Network. V tendru na zajištění služeb tohoto „makléře“ (brokera) s celostátní působností zvítězilo Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR), které má v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network řadu let zkušeností s technologickým transferem a podporou inovací v řadě oblastí, včetně vesmírných technologií. TC AV ČR touto novou aktivitou navazuje na svá četná zapojení v oblasti podpory kosmických aktivit a také transferu znalostí. Je mimo jiné národním kontaktem pro Kosmické aplikace v projektu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, plní roli kontaktu pro spolupráci s českým průmyslem pro Evropskou jižní observatoř ESO (Industry Liaison Officer) a každoročně pořádá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy národní konferenci Gate2Space. Ta se již čtvrtým rokem uskuteční začátkem prosince v Praze.

Obr. 1 Pohled na východ slunce z International Space Station (zdroj: ESA/Thomas Reiter)
Obr. 1 Pohled na východ slunce z International Space Station (zdroj: ESA/Thomas Reiter)

ESA nyní využívá ve svých 15 členských státech sítě center transferu technologií k aktivnímu vyhodnocování možného zájmu v těch oblastech, které jsou zřejmým potenciálem ve využívání stávajících kosmických technologií. Sítě se účastní Velká Británie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Norsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Belgie a Česká republika, která se stala 18. členem ESA v roce 2008 a byla prvním státem z východní Evropy, který do ESA vstoupil.

Obr. 2 Národní konference Gate2Space
Obr. 2 Národní konference Gate2Space

Jak na to

Síť brokerů disponuje databází, kde lze porovnávat poptávky s dostupnými kosmickými technologiemi a ty dále nabízet k využití v komerčních oblastech. Samotná ESA při transferech znalostí a technologií aktivně pomáhá. Hlavním cílem projektu je zvýšení přenosu technologií jak z kosmických programů ESA do průmyslu, tak i od firem či vysokých škol s odpovídajícími technologiemi do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor. Tím se dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost evropského průmyslu. Tuto možnost mají rovněž české firmy, které řeší určitý technický či technologický problém. Mohou totiž u brokera zdarma poptat požadovanou technologii a broker jim za pomoci evropské sítě pomůže identifikovat dostupná řešení. To samozřejmě může podstatně urychlit inovační proces firmy a v neposlední řadě jej i zlevnit, protože ESA se snaží o využití vesmírných technologií v průmyslu, zatímco cena není rozhodujícím faktorem.

Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. Pro české firmy je možná spolupráce s ESA i velkým marketingovým přínosem, protože samotná značka ESA je dobrou referencí pro další potenciální odběratele. Dlouhodobě se potvrzuje, že nákladný vesmírný výzkum je spolu s dalším výzkumem, například vojenským, cenným zdrojem inspirace pro další průmyslová odvětví. Přenositelnost technologií do dalších oblastí není nemožná a současná realita ukazuje, že kosmická řešení jsou de facto všude kolem nás. Úkolem ESA TT Brokera je tedy také prolomení počáteční nedůvěry a pochybností českých manažerů o tom, že jim vesmírný program může být užitečný. Transfer současných dostupných technologií na trhu by měl být první volbou při zadání interních inovačních úkolů firem, protože se vynaložené náklady velmi rychle vrátí.

Obr. 3 Mapa rozložení sítě transferu technologií ESA TT Network
Obr. 3 Mapa rozložení sítě transferu technologií ESA TT Network

Proč transfer technologie

Všechny rostoucí české technologické firmy trápí nedostatek kvalitních technicky vzdělaných zaměstnanců. Transfer znalostí a technologie nejenom umožní získat potřebné vědomosti či zařízení, ale nevyžaduje nové zaměstnance, a navíc není ani drahý. Vývojáři neplýtvají časem vymýšlením vymyšleného, ale věnují se vývoji, kterým nedohánějí konkurenci, ale dostávají se naopak před ni.

Vlastní vývoj je oproti transferu podstatně dražší a je také časově náročnější. U transferu lze získat danou technologii hned a za konečnou cenu, která může být navíc i rozvržena v čase, zatímco u vlastního vývoje může dojít v průběhu času k postupnému navyšování výsledné ceny. Zavedení koupené technologie je rovněž rychlejší, přičemž je již ověřená.

Transferu se u nás zatím využívá málo, i když se jedná o několik tisíc případů za posledních 10 let. Důvody malého rozšíření jsou jednak opticky vysoká cena, nedostatek skutečných a úspěšných poskytovatelů této služby, stejně jako neznalost vedení firem, či dokonce neochota nastavit firemní procesy efektivně. Někdy zde bývá i rozpor v očekávání výsledku z pohledu vedoucích pracovníků firmy. Transfer znalosti prokazatelně zkracuje inovační cyklus firmy a přináší další výhody, takže by měl být v případě potřeby interního firemního výzkumu první volbou.

Zadání transferu je otázka několika hodin práce technicky zdatného pracovníka a asi měsíc času pro prvotní průzkum dostupných řešení pro specialistu transferu znalostí. Tento průzkum může posloužit i jako rešeršní nástroj, kterým zjistíme z dostupných zdrojů existenci a dostupnost možného řešení, i náklady na jeho získání. Teprve po ověření, že potřebné řešení není momentálně v nabídce, by se měl spustit vnitrofiremní vývoj. To platí nejvíce u firem, kde je vývojový cyklus nejdelší. Transferovat lze navíc úspěšně i drobné technologie, na které se při poptávané technologii narazí mimoděk. Takové drobné inovace dále zvyšují užitnou hodnotu finálního produktu.

Český broker spolupracuje s nově vznikajícím technologickým inkubátorem ESA BIC, který začal svou činnost v ČR před rokem. Za intenzivní podpory ESA a MD ČR se snaží prezentovat možnosti financování transferu a studií proveditelnosti. Účastní se odpovídajících akcí, roadshow a konferencí, jednání profesních svazů i firemních seskupení, aby mohl nabídnout službu v oblasti transferu ušitou na míru.

habarta@tc.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik