česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

Solid Edge PCB umožní návrh desky s návazností na 3D MCAD

21.05. 2019 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr.png

Na webové stránce společnosti Siemens se objevila zpráva o novém produktu nazvaném Solid Edge PCB. Už z názvu je patrné, že se jedná o program pro návrh desek plošných spojů v návaznosti na známý 3D MCAD systém Solid Edge.

Zatímco Solid Edge je dostatečně známý software, zbývá si vyjasnit návrh desek. Ze stručného popisu na webu a krátkého videa na YouTube vyplývá, že zahrnuje editor schematického zapojení s možností hierarchického zapojení a v přímé návaznosti na editor desky, který nabízí sofistikované možnosti rozmístění součástek i routování plošných spojů simultánně ve 2D i 3D prostředí. Vazba mezi ECAD a MCAD systémem probíhá v reálném čase.

Úlohou Solid Edge je umožnit a kontrolovat mechanický návrh kolem navržené desky přímo v 3D prostoru s možností oboustranné výměny dat mezi připojenými MCAD a ECAD systémy.

Siemens si tak rozšiřuje portfolio produktů navazujících na Solid Edge, a doplňuje zejména již zavedený Solid Edge Electrical pro návrh kabelových svazků. Oba nástroje, Solid Edge Electrical a Solid Edge PCB jsou jasně určeny pro návrh zařízení, kde vývoj elektrické / elektronické části je těsně vázán na návrh mechanické části. Vzájemná vazba mezi ECAD a MCAD programy umožňuje kontrolovat návrh zařízení v průběhu celého stádia jeho vývoje.

Solid Edge PCB bude uveden na trh již brzy - budeme vás informovat a s většími detaily.

Celá zpráva zde, video zde

mklauz@dps-az.cz