česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

Oblasti odlišných pravidel na desce

10.03. 2020 | Zprávy
Autor: Radek Řezníček
OblastiPravidel.png

V dnešní době diverzity již ani na jedné DPS nemusí platit shodná pravidla. Řeč je o mechanických pravidlech návrhu, jelikož odlišné spoje nesou signály o odlišných rychlostech a síle. Miniaturizace, v níž je elektronika prakticky vůdčím oborem (nejen podle Moorova zákona) ovlivňuje zmíněná mechanická pravidla návrhu způsobem, který návrhářům přináší řadu úskalí.

Řešením mohou být zmíněné oblasti na DPS, které se liší svými návrhovými pravidly od zbytku desky. Aby nehrozilo vzájemné negativní ovlivňování spojů na celé desce, lze pravidla na hraně přípustnosti omezit na místa, kde by se jinak „nedalo hnout“. Například vyvedení měděných cest (fanout) z obvodů s minimální roztečí pinů (BGA), speciálními pouzdry nebo od konektorů. Případně nějaké kritické místo HDI desky, kde omezení způsobuje mechanický výřez nebo pouzdro.

Podobně změněná mohou být pravidla na ohebných částech desky. Nicméně zde se jedná o více než jenom upravení návrhových pravidel. Změny jsou mnohem rozsáhlejší a dotýkají se i skladby vrstev desky.

Dalším příkladem speciální oblasti na DPS může být analogová část, která potřebuje odlišná pravidla. Digitální (číslicová) a analogová část by se neměli v rámci desky prolínat, a tak dnes již mid-tier programy jako PADS Professional, nabízejí jejich oddělní. Jednotlivé součástky (a jejich spoje) mohou patřit do oblastí nazvaných (v případě Profesisonalu) Room (≈prostor).

Tvar oblasti s odlišnými pravidly na DPS specifikujete uzavřeným geometrickým tvarem (polygonem). Uvnitř tvaru platí tato specifická pravidla, která neovlivňují zbytek DPS. V případě Room se musí specifické součástky se shodnou vlastností Room (například Room = Analog) vyskytovat v této části desky. Online DRC vám nepovolí je vložit mimo tuto oblast, a naopak jiné součástky s jinou nebo nespecifikovanou hodnotou vlastnosti Room se sem nedají umístit.

Při tažení (pokládání) spoje přes hranici oblasti s odlišnými pravidly návrhu se spoj automaticky přizpůsobí. Tedy změní svou šířku, izolační mezeru nebo další vlastnosti.  Automatizace tohoto procesu zjednodušuje návrháři práci a poskytuje mu tak šanci se soustředit na obtížněji automaticky řešitelné problémy, například EMC.

Vyzkoušet si jak fungují oblasti odlišných pravidel na desce můžete i ve zkušební verzi programu PADS Professional, který je v současnosti za akční cenu a nebo dostupný k pronájmu.

radek@cadware.cz