česky english Vítejte, dnes je neděle 17. leden 2021

Nová verze 7 programu EAGLE aneb klasika, která nestárne

DPS 5/2014 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Michal Mokříž, CADware

V průběhu léta byla uvedena na trh dlouho očekávaná nová verze programu EAGLE, který je už více než 20 let velmi oblíbeným nástrojem pro kreslení schémat a návrh desek plošných spojů. A co je tedy ve verzi 7 nového?

Moderní uživatelské rozhraní

Ikony uživatelského rozhraní, tak jak je známe z předchozích verzí programu, už neodpovídaly současným trendům, a tak ve verzi 7 najdeme ikony nové s moderním vzhledem. Nová sada ikon má usnadnit orientaci v programu, což se týká zejména nových uživatelů, protože nové ikony lépe identifikují funkce, které reprezentují (obr. 1). Použití nových ikon je volitelné, uživatel si může vybrat, zda dá přednost těm novým nebo zůstane u původních.

Nová verze 7 programu EAGLE aneb klasika, která nestárne 1

Obr. 1 Uživatelské prostředí editoru schématu a desky

Autorouter

Nový autorouter ve verzi 7 je stále založen na algoritmu ripup/reroute, dokáže ale lépe využít možnosti, které nabízejí současné výkonné počítače. Autorouter funguje jako „vícevláknová“ (Multi- -Threaded) aplikace, která dokáže pro svůj běh využít „vícejádrový“ (Multicore) procesor. To znamená, že v průběhu jednoho spuštění autorouter provádí routování podle několika různých souborů parametrů (nastavení) současně. Uživatel si pak může vybrat výsledek, který mu nejlépe vyhovuje, a s ním pak dál pracovat.

Nový autorouter navíc obsahuje volbu zvanou TopRouter. Jedná se o bezrastrový topologický router, který v porovnání se standardním autorouterem zajistí položení spojů s nižším počtem průchozích otvorů. Výsledek procesu routování TopRouteru tak může být výrazně lepší než výsledek dosažený pomocí standardního autorouteru.

Nová verze 7 programu EAGLE aneb klasika, která nestárne 2

Obr. 2 Výsledky routování tří simultánních běhů autorouteru

Na obr. 2 jsou výsledky routování jedné a téže desky pomocí tří simultánních běhů autorouteru, z nichž každý použil nastavení s jinými parametry. Náhled jednotlivých výsledků lze pak jednoduše přepínat v dialogovém okně.

Hierarchické schéma

EAGLE verze 7 přináší velmi užitečnou novinku – možnost kreslení hierarchických schémat. Rozsáhlé schematické zapojení tak může být kresleno pomocí bloků v kombinaci s obvyklým způsobem kreslení schémat. Každý blok reprezentuje určité funkční zapojení a do schématu je připojen pomocí definovaných vývodů. Kreslení elektrického zapojení pomocí bloků zvyšuje přehlednost a čitelnost celého schématu, bloky je totiž možné použít opakovaně, a to jak v rámci jednoho, tak i v jiných schématech.

Nová verze 7 programu EAGLE aneb klasika, která nestárne 3

Obr. 3 Zapojení bloku (vlevo) a jeho znázornění ve schématu (vpravo)

Postup při kreslení hierarchického schématu:

  • V programu EAGLE se nejprve vytvoří nový prázdný blok (viz obr. 3 – POWER_SUPPLY1), který se vloží do schématu, a pak se nakreslí (definuje) jeho obsah. Jedná se v podstatě o standardní kreslení schématu na samostatné stránce, kdy mohou být součástí bloku stejné prvky, které jsou součástí schématu (součástky, signály/spoje, rohové razítko, atd.). Obsah bloku je zobrazen na obr. 3 vlevo. Po nakreslení schematického zapojení bloku je třeba vhodně pojmenovat ty signály, které budou sloužit jako připojovací vývody bloku (viz obr. 3 – signály VIN, GND a +5V).
  • Po návratu do hlavního schématu (na první stránku) je třeba blokům přiřadit připojovací vývody (porty), které se umístí na obrysy bloku. Připojovací vývody se vybírají ze seznamů signálů obsažených v daném bloku. Tím je definice bloku hotova a nyní je možné bloky ve schématu navzájem propojit, případně k nim připojit standardní součástky. Na obr. 3 vpravo, si všimněte připojovacích vývodů bloku – VIN, GND a +5V, které jsou automaticky nakreslené jako oboustranné porty, protože program v tomto případě nerozlišuje vstupy a výstupy.

Export desky do IDF

EAGLE verze 7 obsahuje nový ULP program, který umožňuje vytvořit z navržené desky data ve formátu IDF, což je formát vhodný pro přenos dat do mechanických 3D programů, jako jsou Solid- Works, CREO, atd. Ve 3D CAD programech je možné pokračovat v další práci na desce v prostorovém zobrazení. To umožňuje provést kontrolu rozmístění součástek, odhalit případné kolize s mechanickými částmi obklopujícími desku, zhotovit mechanické výkresy desky, vytvořit kompletní výpis materiálu včetně mechanických částí, atd.

Data ve formátu IDF se uloží do dvou souborů (*.emn a *.emp). Jeden soubor přenáší informace o součástkách jako 3D blocích a druhý o vlastní geometrii desky včetně spojů. Pokud 3D CAD program obsahuje modely součástek obsažených v IDF souborech, použije tyto modely pro zobrazení desky. Jinak budou součástky vykresleny jako bloky v podobě hranolů a válců s půdorysem převzatým z návrhu desky a se zadanou výškou. Výšku součástky je potřebu zadat buď dopředu jako atribut součástek, nebo až při načítání dat do 3D CAD programu. Zde je nutné poznamenat, že IDF formát nepřenáší elektrické informace o desce, např. názvy spojů nebo atributy vývodů součástek.

Nový licenční manažer zrušen

EAGLE verze 7 původně zahrnovala i nový způsob ochrany programu před nelegálním užíváním, kdy byla licence programu vázána na jeden konkrétní počítač. To však vzbudilo mezi řadou uživatelů rozporuplné reakce, a to zejména u těch, kteří používají vícenásobné instalace a tato změna by pro ně znamenala závislost na centrálním licenčním serveru. A tak se v polovině srpna s uvedením verze 7.1 výrobce rozhodl vrátit zpět k původnímu způsobu ochrany tak, jak tomu bylo u verze 6. To znamená, že licenční soubor není vázán na konkrétní hardware.

Nová verze za staré ceny

Nová verze programu EAGLE přináší návrhářům jistě užitečná vylepšení. Zdá se, že je tato verze jako vždy dobře odladěna a otestována, a EAGLE se tak může (v porovnání s jinými programy) dlouhodobě chlubit zcela minimálním počtem závad ve svých nových verzích, což jistě přispívá ke spokojenosti jeho uživatelů. Program EAGLE tak i nadále zůstává účinným nástrojem pro kreslení schémat a návrh desek plošných spojů, který si stále zachovává snadné intuitivní ovládání a poskytuje zcela bezkonkurenční poměr cena/výkon. Na rozdíl od jiných návrhových systémů, které s novými verzemi přinášejí většinou také zvýšení ceny, zůstávají ceny všech modulů programu EAGLE stejné jako u předcházející verze. Nemění se také velmi výhodné ceny násobných instalací, které nemají u jiných výrobců návrhových systémů obdoby. Vždyť například licence pro 3 uživatele nestojí 3násobek ceny jedné instalace, ale její pouhý 1,5násobek. Ještě větší cenové zvýhodnění pak získají společnosti, které potřebují vybavit pracoviště pro větší počet návrhářů: za 3násobek ceny jedné licence získají 10 instalací programu EAGLE!

Není tedy divu, že i po více než 20 letech své existence obliba programu EAGLE neklesá, ale naopak jeho nových uživatelů stále přibývá, neboť se jedná o výkonný a spolehlivý nástroj za bezkonkurenční cenu.

Kompletní informace o cenách programu EAGLE naleznete na stránkách distributora pro ČR a SR, společnosti CADware s. r. o.,: www.cadware.cz.

 

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik