česky english Vítejte, dnes je středa 20. leden 2021

High-speed simulační software pro výkonovou elektroniku

Pokud se zajímáte o CAE software pro simulaci obvodů výkonové elektroniky, potom může být program PLECS od společnosti Plexim správnou volbou. Je dostupný ve dvou verzích: PLECS Block set pro napojení na MATLAB/Simulink a PLECS Stand alone jako samostatný, nezávislý program.

High-speed simulační software pro výkonovou elektroniku 1.jpg

Obr. 1 Prostředí programu PLECS

Princip práce v programu PLECS lze stručně popsat takto: V editoru schémat se nakreslí potřebné zapojení přetažením vhodných symbolů z knihoven a jejich propojením tažením spoje od vývodu k vývodu nebo k již položenému spoji. Po přiřazení potřebných údajů jednotlivým symbolům a nastavení různých parametrů pro simulaci lze simulaci spustit.

Program umožňuje prohlížení průběhů naměřených dat v násobných oknech. Vybrané parametry mohou být měněny za chodu simulátoru, takže lze ihned sledovat účinky provedených změn. To se týká většiny parametrů, jako např. saturačních limitů, parametrů zdrojů a pasivních lineárních součástek.

High-speed simulační software pro výkonovou elektroniku 2.jpg

Obr. 2 Příklad simulace obvodu s elektrickou a termální doménou

Simulované obvody mohou obsahovat aktivní, pasivní a elektromechanické součástky. Pro simulaci aktivních součástek se používá zjednodušený model polovodičů založený na ideálním spínači. Tyto modely mají velmi rychlou odezvu a současně zajišťují vysokou stabilitu měření. Pasivní součástky používají modely z rozsáhlé knihovny, přičemž nelineární rezistory, indukčnosti a kondenzátory jsou také podporovány. Knihovna navíc obsahuje modely transformátorů v různých konfiguracích.

Protože se v aplikacích výkonové elektroniky nejedná jenom o elektrické obvody, podporuje PLECS i simulace v termální, magnetické a mechanické doméně. Protože PLECS dokáže simulovat i chování elektromechanických součástí, má pro tento účel i knihovnu modelů těchto komponentů. To umožňuje simulovat i řídicí algoritmy motorů a pohybu obecně.

Kromě komerční verze programu je k dispozici i verze pro studenty a akademickou sféru. Zájemcům je také k dispozici 30denní zkušební verze.

Více informací o programu PLECS najdete na stránkách www.plexim.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik