česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 02. únor 2023

LinkCAD převádí různé formáty používané v návrhu IC a DPS

Americká firma Bay Technologies nabízí zajímavý konvertor dat mezi různými CAD formáty používanými zejména v elektronice při návrhu desek nebo čipů a při elektromagnetických analýzách. Protože načtená data nejdříve zobrazí, může být použit stejně dobře i jako prohlížeč dat daného formátu. Důležité je, že během prohlížení umožňuje provést některé další úkony – odměřovat vzdálenosti a zvýraznit přerušené čáry, spojit překrývající se polygony a navazující čáry atd. Takto lze načtená data upravit do potřebného tvaru, aniž se provede vlastní převod do jiného formátu dat.

LinkCAD [1] umožňuje mezi sebou převádět tyto CAD formáty:

 • DXF
 • Gerber RS-274-X
 • PostScript
 • Bitmapy (JPEG, PNG, BMP)
 • CIF (používá se při kreslení masek a layoutu integrovaných obvodů)
 • GDSII (výstupní formát dat pro masky a návrh VLSI)
 • GDS-TXT
 • IE3D (3D elektromagnetický simulátor od Zeland Software – nyní Mentor Graphics)
 • TLC (editor LASI pro návrh integrovaných obvodů)
 • Sonnet (Sonnet Software pro VF 3D planární EM analýzy)
 • Compass (návrh VLSI od Compass Design Automation – nyní Avant! Corporation)
 • BDF (Binary Die Format – dnes už zastaralý formát zařízení Nanofab 150)

 

Kromě toho konvertor převádí data 3D modelů z ACIS SAT na Parasolid XT, ANSYS TETIN a ANSYS ANF.

LinkCAD umožňuje provádět v načtených datech některé velmi užitečné úpravy, např.:

 • splynutí vzájemně se přesahujících polygonů
 • převedení vyplněných kružnic a mezikruží na obrys polygonu
 • převedení mnohoúhelníků na kružnice
 • vzájemné splynutí navazujících segmentů čáry
 • rozpoznání otvorů v ploše
 • spojení nebo oddělení protínajících se kreslicích vrstev

Tyto úpravy se hodí např. při převodu DXF výkresu mikrovlnných obvodů na formát Gerber. V čem bývá problém? Kreslení v mechanických CAD programech sice umožňuje vytvořit výkres obvodu s přesnými tvary a rozměry, ale vzniklá data nelze použít pro práci na fotoplotru. Výstupem v takovém případě bývá obvykle DXF formát, který se ale musí převést na Gerber data, což nemusí vždy dopadnout dobře. Problém je v tom, že Gerber kreslí čáry pomocí kulatých nebo čtvercových clonek, a tak mohou vzniknout oblé nebo jinak nevhodně provedené rohy čar, stejně jako půlkulaté zakončení čáry místo rovného (viz obr. 1).

LinkCAD převádí různé formáty používané v návrhu IC a DPS

Konvertor LinkCAD je k dispozici ve formě základního modulu a dalších rozšiřujících modulů v cenovém rozpětí od 1 000 do 2 900 dolarů. K dispozici jsou verze pro Windows, Linux a Solaris.

Zájemci si mohou pro ohodnocení stáhnout plnou verzi konvertoru, která je funkční 5 dní.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik