česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. prosinec 2022

Společnost Mentor Graphics získala nástroje pro prototypování s FPGA

Firma Mentor Graphics oznámila, že získala do svého portfolia francouzskou společnost Flexras Technologies, která se specializuje na vývoj technologií určených pro zkrácení času potřebného pro prototypování a odladění návrhů ASIC obvodů a systémů na čipu (SoC) při použití desek s multi-FPGA. Technologie této firmy tak rozšiřují nabídku nástrojů dodávaných společností Mentor Graphics, které umožňují vývojářům zvládnout náročné úlohy spojené s prototypováním složitých elektronických návrhů.

Flexras Technologies

Firma Flexras Technologies [2] byla založena v srpnu 2009 skupinou expertů z oborů CAD a FPGA s cílem využít své mnohaleté zkušenosti z výzkumu na univerzitě Pierre et Marie Curie a v laboratoři LIP6 (Francie). Její produkty řeší problematické ověření hardwaru a softwaru přidáním vlastní prototypové platformy.

Velké a složité návrhy systémů na čipu (SoC) nelze provést pouze s jedním FPGA. Rozdělením návrhu mezi více FPGA se ovlivňuje výkon celého multi-FPGA systému. Vysoká komplexnost navrhovaných systémů vyžaduje při testování obdobně komplexní hardware, jehož využití se stává z hlediska výkonnosti neefektivní. Flexras Technologies proto přišla s inovativním řešením pro verifikaci hardwaru a softwaru. Problém s dělením úlohy mezi více FPGA vyřešila tím, že bere v úvahu vliv časování již od samého začátku a sjednocuje kladené požadavky k dosažení optimálních výsledků. Její programy Wasga™ usnadňují návrh SoC a ASIC při použití multi-FPGA a řeší následující problematiku:

  • Specifikace a návrh multi-FPGA s Wasga Architect
  • Mapování návrhu SoC a rychlé prototypování multi-FPGA s Wasga Compiler

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik