česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

CAM350 v. 11: nová verze na přání uživatelů

DPS 3/2014 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Michal Mokříž, CADware

Nestává se často, pokud vůbec, že by byly nové verze programů vytvořeny výhradně podle přání jejich uživatelů. A přeci, nová verze 11 programu CAM350 byla právě takto připravena. Je potěšitelné, že jedna z novinek v programu vznikla i na základě podnětu uživatele z České republiky: kontrola a informace o otvorech vytvářené planžety pro nanášení pasty (tzv. Aspect Ratio a objem otvoru). Většina novinek v programu se týká kontroly desky s ohledem na její výrobu – ať už se jedná o výrobu holé desky (DFF – Design for Fabrication), nebo o výrobní procesy, jako jsou osazování a pájení (DFM – Design for Manufacturing). Podívejme se tedy na některé z těchto novinek blíže.

CAM350 v. 11: nová verze na přání uživatelů 1

Obr. 1 Nová panelizace více desek (MultiBoard Panel)

Rozšířené možnosti kontroly DFM/DFF při importu inteligentních dat

Nově je nyní dostupných dalších více než 70 kontrol v procesu DFF Stream při načítání dat v inteligentních formátech, jakými jsou IPC-2581, ODB++ nebo PADS ASCII do programu CAM350. Protože Gerber data neobsahují potřebné informace, nelze tyto nové možnosti kontrol využít při práci s tímto souborem. Protože načtená inteligentní data umožňují automaticky rozeznat signální vrstvy desky od napájecích, horní či spodní stranu desky od vnitřních i jednotlivé objekty, obrys desky, typy otvorů i jejich účel, je nyní možné podrobněji definovat prováděné kontroly na desce. Tak např. kontrola mezer signální vrstvy zahrnuje spoj-spoj, spoj-měděná plocha, plocha-plocha, spoj-ploška, plocha-ploška. (Poznámka: přístup k těmto novým kontrolám může pro některé uživatele nižších konfigurací programu CAM350 znamenat nutnost rozšíření stávající licence o modul DFM kontrol.)

Kontroly pro výrobu šablony

Poprvé se DFF kontroly v programu CAM350 zabývají ve větší míře i maskou pro pájecí pastu. Nyní zahrnují i údaje potřebné pro návrh planžety (šablony), jako jsou např. Aspect Ratio (poměr mezi obvodem otvoru a tloušťkou planžety), plocha otvoru (a tím i objem otvoru), minimální rozměr otvoru, mezery mezi otvory planžety. Tloušťka planžety se zadává parametricky.

Návrh panelu s více deskami

Automatické rozmístění více desek na tzv. Multi-Board Panel s možností nastavení parametrů, jako jsou např. velikost panelu, jeho okraje, mezery mezi deskami, počet desek atd. Program vytvoří a zobrazí několik návrhů panelu, aby si uživatel mohl vybrat pro něj ten nejvhodnější, který pak může ještě podle potřeby dodatečně upravit pomocí běžných editačních funkcí programu.

Tolerance v tabulce NC nástrojů

Pro každý nástroj (vrták a frézku) je nyní možné nastavit v tabulce NC Table minimální a maximální tolerance.

Podpora pro vnitřní obrys desky

Vnitřní vybrání desky (Cutouts) bývají ve většině programů pro návrh desek prezentovány jako obrysy desky. Pokud tomu tak je, potom i výstup dat do ODB++, IPC-2581 nebo PADS ASCII přenese vnitřní vybrání do programu CAM350 jako vnitřní obrys desky. To umožňuje provádět dodatečné kontroly, jako např. mezery k tomuto obrysu desky (viz obr. 2).

CAM350 v. 11: nová verze na přání uživatelů 2

Obr. 2 Kontrola mezery mezi mědí a vnitřním obrysem desky

Vlastnosti objektů z načtených inteligentních dat

Nově je možné v programu přidat objektům i určité vlastnosti, ať už automaticky z načtených inteligentních dat (ODB++ atd.), nebo ručním zadáním. Jedná se např. o informace: pokovení otvoru (ano/ne), typ plošky (průchozí, SMD, testovací atd.), skladba plošek/vrtání (Padstack), typ otvoru (průchozí, slepý, pohřbený, vrtaný laserem atd.).

Podpora licenčního serveru s OS Linux

Jako licenční server pro plovoucí licenci programu CAM350 může být nyní použit i počítač s operačním systémem Linux.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik