česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Nový Gerber formát X2 je nyní ještě lepší

Když jsme minulý rok [1] informovali o novém upraveném formátu Gerber dat (X2), netušili jsme, jaký o něj bude zájem. Ukázalo se, že jakkoliv jsou Gerber data dnes již zastaralá, pořád jsou používaná, a tak si formát X2 rychle našel své příznivce.

Belgická společnost UCAMCO, která Gerber formát spravuje, ohlásila téměř 3 tisíce stažení specifikace formátu X2 z jejích webových stránek. Z tohoto důvodu také UCAMCO provedlo drobné úpravy v popisu specifikace, aby byl pro čtenáře jednoduchý a srozumitelný. Zdá se, že nikdy nebylo jednodušší Gerber datům porozumět než nyní. Revize formátu X2 zahrnovala detailní prostudování celého textu specifikace, odstranění nebo nahrazení výrazů, které nebyly zcela jasné nebo mohly vést k nesprávné interpretaci, a sjednocení terminologie napříč celým dokumentem. Ředitel společnosti UCAMCO Karel Tavernier k tomu poznamenal, že Gerber X2 je momentálně nejlepší formát dat pro přenos obrazců desek plošných spojů. Potvrdil i dosavadní trend firmy UCAMCO, kterým je poskytování této specifikace zdarma, stejně jako její aplikování.

Gerber X2 nenahrazuje běžně používaný Gerber formát (RS-274X), ale rozšiřuje ho o určitá další data potřebná pro výrobu holých desek. Nově přidaná data zahrnují např. údaje o složení vrstev desky, informace o typu via otvorů (průchozí, slepý, pohřbený) a dalších parametrech desky. Video na YouTube [2] nabízí možnost, jak se o X2 rychle a jednoduše dozvědět více.

Mohlo by se zdát, že snaha firmy UCAMCO udržet Gerber data při životě i po tolika letech je předem prohraný boj, ale s X2 tomu tak zdaleka nemusí být. Svědčí o tom i účast celé řady známých firem z výroby elektroniky, které se na vzniku X2 podílely, a projevily tak zájem o jeho používání.

V současné době podporuje Gerber X2 zatím jen několik programů. Z návrhů desek to je např. Altium Designer, zatímco jiné, jako Pulsonix nebo Number One (Easy-PC), jeho zavedení připravují. Z CAM programů to je pak např. GC-Prevue od GraphiCode. I to je však úspěch, vezmeme-li v úvahu, že tento nový formát byl představen teprve minulý rok.

Na téma formátu Gerber X2 se již objevila celá řada zajímavých diskuzí, jak na internetu, tak v odborných časopisech [3].

Upravená specifikace Gerber X2 (verze 2015.06) je volně ke stažení na stránkách společnosti UCAMCO [4].

Odkazy

[1] DPS č. 2/2014, Nový formát Gerber dat bude obsahovat více informací

[2] www.youtube.com/watch?v=Z3favHrSwq4

[3] PCB Design Magazine, July 2014, Gerber – the Smartest Way Forward

[4] www.ucamco.com/en/guest/downloads

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik