česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Automatizovaná DFM kontrola navržené desky přes cloud

Americká firma Iron Atom přichází se zajímavým konceptem nabízejícím službu automatizované kontroly navržené desky s ohledem na její výrobu (DFM). Aby se taková služba mohla stát globální, probíhá na cloudu, přičemž první 3 zakázky jsou pro každou firmu zpracovány zdarma.

Obr. 1 První stránka výpisu kontroly DFM

Obr. 1 První stránka výpisu kontroly DFM

K automatizované kontrole využívá Iron Atom software Integt8tor od belgické společnosti Ucamco. Pod automatizovanou kontrolou se rozumí celý proces, kdy data dodaná zákazníkem se automaticky načtou a vyhodnotí, aniž je spatří lidské oko. To je pochopitelně velmi důležité, protože se často vyhodnocují velmi citlivé výrobní údaje od nejrůznějších firem.

Použití cloudu je založené na platformě Amazon EC2 pro cloud computing v souladu s předpisy AWS GovCloud (US), které striktně vymezují možnosti použití cloudu pro přenos citlivých dat (tento předpis vzniknul pro potřeby americké vlády pro práci využívající cloud computing).

Obr. 2 Příklad prováděné kontroly

Obr. 2 Příklad prováděné kontroly

Výstupem kontroly je souhrnný několikastránkový výpis v PDF formátu (PCB DFM Analysis Report) a výpis ve formátu XML, který lze dále elektronicky zpracovat. Volitelně lze také získat různé CAM výstupy, jako je ODB++, nebo náhledy jednotlivých vrstev.

Načtená data jsou údajně zpracována téměř okamžitě, takže zákazník obdrží výsledky velmi rychle. Při odesílání dat lze specifikovat různé typy kontrol a zadávat své vlastní šablonky pro kontrolu.

Otázkou může být, kdo o zakázkovou DFM kontrolu navržené desky může mít zájem. Teoreticky by se takovou kontrolou měl zabývat jak návrhář (aby zbytečně neposílal výrobci problematická data), tak i výrobce (aby mohl správně ohodnotit náklady na výrobu desky a případně zachytit různé problémy v návrhu).

Návrháři desek se většinou DFM kontrolou příliš nezabývají (nebo jen omezeně). Důvodem je jednak jejich nedostatečná znalost procesu výroby, ale také chybějící vybavení pro takovou kontrolu. DRC kontrola, která se při návrhu desky provádí, zdaleka nezahrnuje všechny potřebné kontroly, které je nutné provádět s ohledem na možné problémy, jež mohou vzniknout při výrobě desky (např. místa možného podleptání spojů, nebezpečné výčnělky mědi, nedostatečná nepájivá maska nebo velikost mezikruží plošek). Ve většině případů návrháři spoléhají na výrobce, že rizikové problémy nějak opraví.

Výrobci sice mají potřebné vybavení pro DFM kontroly, ale v rozdílné úrovni. Vždyť DFM programy kontrolují na navržené desce řádově několik desítek až stovek aspektů. Software Integt8tor firmy Ucamco, který společnost Iron Atom používá, není žádnou levnou záležitostí, protože patří v tomto oboru mezi špičkové programy.

Výhod využití této služby, označované jako DoD (DFM on Demand), může být hned několik, např.:

  • není potřeba kupovat drahý software
  • není potřeba platit údržbu tohoto softwaru
  • není potřeba kupovat hardware
  • není potřeba investovat do školení uživatelů
  • není nutné se zavázat k využívání této služby

Podrobnější informace naleznete na www.iron-atom.com/pcb.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik