česky english Vítejte, dnes je pondělí 20. březen 2023

PADS FLOW

PADS FLOW je ucelená řada programů navazujících na návrh desek plošných spojů PADS. Výrobcem všech těchto programů je firma Mentor Graphics.

PADS FLOW

PADS Flow zahrnuje:

 • PADS Logic: kreslení schematického zapojení
 • DxDesigner: kreslení schematického zapojení
 • PADS PCB Layout: návrh desek plošných spojů
 • HyperLynxAnalog: analogová simulace
 • HyperLynx SI: analýzy přenosu signálu plošnými spoji (Signal Integrity)
 • HyperLynx PI: analýzy přenosu napájení plošnými spoji (Power Integrity)
 • HyperLynx Thermal: analýzy teplotních poměrů na desce
 • I/O Designer: optimalizace návrhu FPGA s ohledem na návrh desky
 • převodníky z/do jiných návrhových systémů (např. Cadstar, OrCad, P-CAD, Protel, Altium).
 • návaznost na testování a osazování desek v programu CAMCAD.

Jednotlivé součásti PADS Flow jsou volitelné, a tak si může uživatel sestavit celý návrhový systém přesně podle svých konkrétních potřeb.

K dispozici jsou také již vytvořené programové sestavy, které jsou cenově velmi výhodné. K nim si potom může uživatel podle svých potřeb dokupovat další programy.

Programy DxDesigner, PADS PCB a HyperLynx lze dále rozšiřovat o přídavné moduly. Tak např. kreslení schémat DxDesigner lze doplnit o moduly pro:

 • Component Information System
 • varianty schematického zapojení
 • analogovou simulaci
 • týmovou práci na schématu
 • správu dat projektu a další.

Kreslení schémat PADS Logic nemá rozšiřující moduly. Je určeno pro rychlé, jednoduché a plně integrované kreslení zapojení.

Programy DxDesigner, HyperLynx SI, PI a Thermal mají interface i na jiné návrhové systémy než pouze na PADS.

Routování v programu PADS PCB je jak plně automatické, tak i auto-interaktivní v push/shove módu. Oba způsoby pokládání spojů podporují i návrh tzv. High Speed Design, kdy je potřeba dodržet předepsanou délku spojů, pracovat s diferenciálními páry spojů, atd.

Signal Integrity analýza v programu HyperLynx SI může zahrnovat i analýzy pro GHz pásmo, DDR paměti, nebo několik desek plošných spojů navzájem propojených.

Analogovou simulaci v programu HyperLynx Analog lze rozšířit i o digitální simulaci.

Optimalizace návrhu FPGA s přihlédnutím k poměrům na navrhované desce v programu I/O Designer vyžaduje kreslení schématu DxDesigner.

Pro ohodnocení všech programů PADS Flow si lze vyžádat zkušební plnou verzi.

www.pads.com,

www.cadware.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik