česky english Vítejte, dnes je pondělí 20. březen 2023

Mentor Ideas – platforma pro vylepšování programů

Společnost Mentor, výrobce EDA programů, provozuje webové stránky [1], prostřednictvím kterých mohou uživatelé zasílat své návrhy na vylepšení programů používaných v souvislosti s návrhem desek plošných spojů. Kromě toho se lze na těchto stránkách také zapojit do fóra, kde se o jednotlivých návrzích diskutuje a kde si uživatelé vyměňují své zkušenosti.

Jednotlivé programy (Xpedition, PADS, HyperLynx a Part- Quest) mají své sekce, které zahrnují další podskupiny programů. Tak například PADS má podskupiny Schematic Design, PCB Design, Analysis, Scripting, PADS Maker, přičemž Schematic design se ještě dále dělí na PADS Logic a xDX Designer.

Mentor Ideas – platforma pro vylepšování programů

Zaslané návrhy jsou zveřejněny v příslušné sekci, kde o nich přihlášení členové fóra mohou hlasovat formou přidělování kladných a záporných hlasů podle toho, jak se jim zdá daný návrh užitečný. Kromě prezentace nových námětů probíhá na stránkách také diskuze jak o detailech jednotlivých návrhů, tak o možných řešeních. Do těchto diskuzí se zapojují také zástupci společnosti Mentor, kteří zde vystupují jako poradci s cílem dosáhnout navrhovaného efektu a zajištění zpětné vazby mezi uživateli a výrobcem softwaru.

Příslušné stránky jednotlivých programů mají na starosti vybraní pracovníci, kteří přidávají do diskuzí své komentáře i informace o tom, jestli se o realizaci daných návrhů uvažuje a v jakém časovém horizontu.

Pro realizaci návrhů, které vyžadují větší zásahy do programu, je potřeba více hlasujících než pro ty jednodušší nebo takové, které korespondují s již existujícími záměry směřování dalšího vývoje daného programu. V každém případě však platí, že čím více hlasů bude nápad mít, tím větší má šanci na realizaci.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik