česky english Vítejte, dnes je středa 24. duben 2019

Novinky ve verzi PADS VX.2.4

DPS 6/2018 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware s. r. o.
01.png

Na stránkách Support Centra společnosti Mentor a Siemens business je dostupná nová verze programu pro návrh plošných spojů PADS VX.2.4. S její dostupností souvisí i vydání programu pro simulace HyperLynx, který je nyní dostupný ve shodné verzi. Vylepšení v obou programech pokračují v naznačeném trendu. V PADSu se jedná o přenášení funkcí dostupných v původním programu pro návrh desky Layoutu do novějšího Routeru. Zjednodušení tvorby měděných ploch, další novinky v možnostech vyhledávání ve schématu a práce s 3D modely na desce jsou taktéž již zavedenou tendencí vylepšování.

PADS Designer

Googlu podobné vyhledávání v programu pro kreslení schématu PADS Designer se dále přizpůsobuje nápadům uživatelů. Pro nalezení konkrétního prvku zde stačí zadat libovolný text nebo jeho část z libovolné vlastnosti (Property) prvku, stránky nebo grafiky. V nové verzi bylo rozšířeno o možnost nahrazovat vyhledané součástky za ty z knihovny. Nově lze také vyhledat i součástky, kterým chybí specifikovaná vlastnost zadáním „missing“ za rovnítko hledané vlastnosti. Tato možnost rozšířila rolovací seznam s nápovědou vyhledávání zobrazovaný při každém zadávání. Řadí se tak například k možnosti „none“ pro vyhledávání vlastnosti bez specifikované hodnoty. Seznam napovídaných vlastností nebo jejich hodnot se zkracuje se zadáním každého dalšího znaku, přičemž zadaný text lze hledat v celém projektu, pouze v součástkách, sítích nebo vlastnoručně nastavených skupinách.

cad-1
Obr. 1 Vyhledávání v programu PADS Designer se seznamem napovídaných hodnot

Zjednodušování prohledávání se týká i nastavování Designeru samotného. V minulých verzích vznikl v Designeru, podobně jako například v high-end programu pro návrh desek Xpedition, panel Design Control. Ten obsahuje nastavení zobrazení objektů a jejich vlastností ve schématu. Design Control podporuje textové vyhledávání vlastností podobně jako jakýkoliv textový editor.

cad-2
Obr. 2 Panel Display Control s fulltextovým vyhledáváním pro nastavení zobrazování prvků v programu PADS Designer

Instalační balíček obsahuje na žádost uživatelů již od minulé verze opět program PADS Logic pro alternativní tvorbu schémat a není jej nutné stahovat zvlášť ze stránek Support Centra.

PADS Layout

Zjednodušuje se tvorba rozlitých ploch mědi pomocí příkazů Copper Planes v obou programech Layout i Router. Do Layoutu přináší nová verze pouze zjednodušení tvorby rozlité mědi stejným příkazem na různých vrstvách, zatímco v Routeru tuto schopnost zavádí nově. Zde se tato schopnost řadí k dynamické úpravě rozlitých měděných ploch na základě jakýchkoliv provedených změn, která byla implementována v minulé verzi.

cad-3
Obr. 3 Panel nástrojů Routeru rozšířený o Drafting operations, který obsahuje příkazy pro tvorbu ploch rozlité mědi

Layout nově obsahuje příkaz pro vytvoření desky z 3D modelu. Načtením externího modelu a kliknutím na tuto ikonu lze vybrat plochu a její počáteční bod, z nichž se vytvoří obrys desky. Otvory v tomto modelu lze vynechat z obrysu (zaplnit) nebo určit jako montážní či zanechat tak, jak v modelové ploše jsou.

cad-4
Obr. 4 Panel nástrojů pro 3D okno Layoutu rozšířené o tvorbu obrysu desky a příkazů mate

Novinkou je také schopnost „mate“. Tento příkaz pochází z MCAD programů, kde slouží ke spojení dvou ploch/hran dvou modelů. Jednodušeji tak lze umístit například chladič na plochu integrovaného obvodu a manipulovat poté oběma najednou. Vedle alternativních modelů pro každé pouzdro a se spojením s mechanickým CAD programem pomocí MCAD Collaboratoru z minulých verzí vzniká komplexní 3D prostředí pro návrh DPS. Novinkou je také překladač z programu EAGLE, který rozšiřuje již fungující převodníky z dalších „main-stream“ programů (OrCAD, Altium, Zuken).

HyperLynx rozšiřuje propojení simulací signálové integrity s modelováním poklesu napájecího napětí, jelikož funkce integrovaných obvodů úzce souvisí s jejich napájením, které se neustále snižuje, a přibližují se tak spodní hranici schopností obvodů. Podobně simulované hodnoty prokovených otvorů ze simulace poklesu napájecího napětí lze použít pro ověřování signálové integrity.

Více se můžete dozvědět na stránkách společnosti CADware s. r. o., dodavatele programů PADS a HyperLynx pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik