česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Solid Edge Electrical pro návrh kabelových svazků

DPS 2/2019 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Existuje několik různých programů pro návrh svazků vodičů (nebo též kabelových svazků), například Capital (Capital Harness), ty jsou však většinou určeny pro návrh rozsáhlých svazků kabelů či vodičů používaných například v letadlech, autobusech či automotive průmyslu. Svazek vodičů je ale často potřeba navrhnout i pro podstatně menší produkty, zejména ve spojení s elektronikou. Vždyť i deska plošných spojů bývá propojena přes konektory s dalšími částmi finálního produktu. A právě v takovém případě může přijít vhod software Solid Edge Electrical od společnosti Siemens.

Program Solid Edge je známý především jako 3D MCAD systém. K němu lze připojit moduly Solid Edge Wiring, Solid Edge Harness a Solid Edge Routing, s kterými tak vytváří sestavu Solid Edge Electrical.

Bez názvu

Solid Edge Wiring umožňuje nakreslit elektrické zapojení zaměřené na následné vytvoření 2D výkresu svazku vodičů či kabelů v Solid Edge Harness. Solid Edge Routing potom umožní připojení k 3D Solid Edge, ve kterém je nakreslen prostorový model mechanické části výrobku, a kde lze potom vytvořit i 3D model svazku vodičů/kabelů. Mezi zobrazením 3D modelu a elektrickým schématem vznikne vazba, která umožňuje tzv. cross-probing – vybráním objektu ve 3D modelu se tento objekt vybere i ve schématu a naopak. Při tažení kabelového svazku ve 3D prostředí mechanického modelu (Solid Edge Routing) program kontroluje minimální povolený rádius ohybů svazku a další záležitosti, které mají vliv na jeho správné provedení. Vytvořené délky jednotlivých částí kabelového svazku lze anotovat do 2D výkresu kabelového svazku.

Jednotlivé části programu Solid Edge Electrical zahrnují celou řadu nástrojů, které činí kreslení schématu i návrh kabelových svazků jednoduchým, automatizovaným a správným. Knihovna schematických symbolů i editor schématu umožňují nakreslit elektrické zapojení rychle, zatímco elektrická kontrola nakresleného zapojení ujistí projektanta o správném skreslení daného obvodu. Schematický diagram může být rozdělen na několik stránek výkresu, přičemž automaticky generované odkazy zajišťují návaznost mezi vodiči i součástkami na různých stránkách. Zabudovaný simulátor kontroluje možnost zkratu, velikost proudu v jednotlivých vodičích, úbytky napětí na vodičích v závislosti na jejich průřezu atd. Při kreslení svazku vodičů je k dispozici knihovna potřebných komponentů zahrnující nejen elektrické prvky, ale i mechanické části, které se svazkem vodičů či kabelů souvisí (průchodky, těsnění, upevňovací materiál atd.).

Svazek vodičů či kabelů lze skreslit v programu Solid Edge Harness i bez nakreslení schematického diagramu v Solid Edge Wiring – informace o jednotlivých vodičích se potom načítá z dodaného netlistu (výpis spojů, kde je uveden každý vodič i informace, kam je připojen).

Výstupem je výkres schematického zapojení, 2D výkres rozvinutého tvaru svazku vodičů, výpisy materiálu, vodičů a konektorů. 3D zobrazení svazku je výstupem z programu Solid Edge. Změny provedené v návrhu se dynamicky promítají do výstupů, které jsou tak udržovány aktuální.

Solid Edge Electrical pro návrh kabelových svazků

I když je knihovna elektrických symbolů, mechanických komponentů a modelů pro simulaci zaměřena hlavně na automotive aplikace, uživatel si může vytvořit knihovní prvky podle své vlastní potřeby.

Software pro skreslení svazků vodičů či kabelů je založen na osvědčeném programu VESYS od Mentor Graphics. A protože je nyní firma Mentor součástí společnosti Siemens, byl tento program upraven pro návaznost na MCAD Solid Edge 3D a je uváděn pod názvem Solid Edge Electrical – Wire & Harness.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik