česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Nový návrhový systém Solid Edge PCB

DPS 4/2019 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Společnost Siemens na svých webových stránkách informuje o novém produktu nazvaném Solid Edge PCB [1]. Už z názvu je patrné, že se jedná o program pro návrh desek plošných spojů v návaznosti na známý 3D MCAD systém Solid Edge téže firmy.

Ze stručného popisu na webu a krátkého videa na YouTube [2] vyplývá, že Solid Edge PCB zahrnuje editor schematického zapojení s možností kreslení hierarchických schémat, a to v přímé návaznosti na editor desky, který nabízí sofistikované možnosti rozmístění součástek, návrh high-speed, vysokofrekvenčních, analogových a digitálních částí desky. Routování plošných spojů probíhá s pomocí autointeraktivního routeru simultánně ve 2D i 3D prostředí. Vazba mezi ECAD a MCAD systémy probíhá v reálném čase. Z dostupných informací je také zřejmé, že program disponuje velkou knihovnou součástek, ať už přímo, nebo stažením z externích zdrojů.

Nový návrhový systém Solid Edge PCB

Úlohou programu Solid Edge je umožnit a kontrolovat mechanický návrh kolem navržené desky přímo v 3D prostoru s možností oboustranné výměny dat mezi připojenými MCAD a ECAD systémy.

Společnost Siemens tak rozšiřuje portfolio svých produktů navazujících na Solid Edge a doplňuje tak zejména již zavedený Solid Edge Electrical pro návrh kabelových svazků. Oba nástroje, Solid Edge Electrical i Solid Edge PCB, jsou určeny pro návrh zařízení, kde je vývoj elektrické/elektronické části výrobku těsně vázán na návrh mechanické části. Vzájemná vazba mezi ECAD a MCAD programy umožňuje kontrolovat návrh zařízení v průběhu celého stadia jeho vývoje.

Firma Siemens není jediná, kdo doplnil svoji nabídku softwarových nástrojů zaměřených hlavně na konstrukci a výrobu mechanických částí o návrh DPS. Americká společnost Autodesk ze stejných důvodů již před několika lety koupila oblíbený návrhový program Eagle, zatímco francouzský Dassault přidal ke svému programu Solidworks systém pro návrh desek Altium a nabízí ho pod názvem Solidworks PCB.

V době přípravy tohoto vydání časopisu nebyl program Solid Edge PCB ještě v prodeji, ale lze předpokládat jeho brzké uvedení na trh.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik