česky english Vítejte, dnes je úterý 18. leden 2022

Dobrá zpráva pro všechny: EDA průmysl si vede dobře

DPS 6/2019 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Electronic System Design Alliance [1], Aliance výrobců EDA softwaru, zveřejnila prostřednictvím své služby Market Statistics Service (MSS) výsledky EDA průmyslu za 1. čtvrtletí roku 2019 [2].

Výsledky jsou za jednotlivá čtvrtletí zveřejňovány s půlročním odstupem, protože získání potřebných statistických dat a jejich následné zpracování vyžaduje určitý čas.

Oproti stejnému období předcházejícího roku se obrat zvýšil o výrazných 16,3 % na 2 606 milionů USD. To je pozitivní zpráva, která indikuje pokračující růst EDA průmyslu, ale současně naznačuje i růst elektronického průmyslu jako takového.

Dobrá zpráva pro všechny - EDA průmysl si vede dobře

Kompletní zpráva včetně detailních informací strukturovaných podle jednotlivých kategorií softwaru a regionů světa je dostupná členům aliance, a tak zde uvádíme alespoň stručné výsledky, které jsou uvedeny na webových stránkách aliance [2]. Obrat v kategorii CAE (Computer Aided Engineering) softwaru byl 840,7 milionu dolarů, což představuje navýšení o 20,2 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Obrat v kategorii IC Physical Design & Verification byl téměř 557 milionů USD (nárůst 17,9 %), zatímco v kategorii PCB & MCM (Printed Circuit Board and Multi-Chip Module) to bylo 224 milionů dolarů (nárůst 15,9 %). Kategorie SIP (Semiconductor Intellectual Property) měla obrat více než 876 milionů USD (nárůst 14,8 %) a kategorie Services dosáhla obratu 108 milionů dolarů (pokles o 3,9 %).

Vzájemné porovnání obratů jednotlivých kategorií je v diagramu na obr. 1. Na první pohled je patrné, že největšího obratu dosáhly dvě kategorie – CAE (Computer Aided Engineering) a SIP (Semiconductor Intellectual Property), zatímco software pro PCB & MCM (návrh DPS a Multi-Chip Modules) představuje pouze menší část EDA průmyslu. Není překvapením, že služby (Services) představují nejmenší obrat celé skupiny.

Z jednotlivých částí světa si nejlépe vedla Severní Amerika, kde se v 1. čtvrtletí 2019 prodalo za více než miliardu dolarů (1 112,8 milionu USD, nárůst 8,6 %), následována oblastí APAC (Asie/Pacific), kde se obrat zvýšil na 902,9 milionu USD (nárůst 29 %). V pořadí dále následuje oblast EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) s obratem zhruba 345,9 milionu USD (nárůst 2,8 %) a Japonsko, které je historicky uváděno samostatně a které s obratem 244 milionů dolarů zaznamenalo pokles o 1,4 %. Z těchto výsledků je vidět, že si Severní Amerika, která v minulosti zaostávala za Asií, udržuje prvenství.

ESD Alliance

Electronic System Design Alliance (ESD Alliance) je strategickým partnerem polovodičového průmyslu. Cílem aliance je zviditelnit a zastupovat elektronický průmysl v oblasti návrhu elektronických systémů, přičemž se zabývá jeho technickými, marketingovými, ekonomickými a legislativními aspekty. Členy aliance jsou především výrobci EDA softwaru.

Electronic System Design Alliance (ESD) vydává čtvrtletně analýzu Market Statistics Service (MSS), která detailně zpracovává informace o obratu jednotlivých sekcí EDA průmyslu ve světě. Jedná se o placenou službu, kterou využívají firmy pro plánování svého dalšího rozvoje, protože prodej EDA softwaru je dobrým indikátorem stavu celého elektronického průmyslu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik