česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Vytvoření planární (rovinné) cívky na DPS v programu PADS

DPS 2/2020 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware

Vytvoření planární (rovinné) cívky v podobě měděných plošných závitů cívky na DPS v programu PADS není přímočaré ani není tradičním úkolem při návrhu desek.

Vytvoření planární (rovinné) cívky na DPS v programu PADS

Jednou možností je vytvořit potřebný tvar cívky v některém 2D kreslicím programu, např. AutoCADu, a exportovat ho v DXF formátu. Po načtení DXF do PADSu se musí grafika konvertovat na měď. Aby bylo možné grafiku jednoduše převést v PADSu na měď, musí být nakreslena jako uzavřená polyline.

Pokud by se měla cívka kreslit přímo v programu PADS, potom ji lze vytvořit v editoru pouzdra součástky (Decal Editor), včetně připojovacích plošek – příklad je vidět na obr. 1. Výhodou vytvoření v Decal Editoru je možnost uložit si vytvořenou cívku do knihovny a používat ji i v dalších návrzích jako součástku, případně upravovat její parametry podle potřeby.

Princip kreslení je jednoduchý – závity cívky se kreslí postupně složením z navazujících půloblouků, které se vytáhnou z nakresleného segmentu čáry. Nejdříve se nakreslí rovná čára o délce celkového průměru budoucí cívky, která se příkazem Pull Arc (z nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši na čáru) převede na oblouk. Z jednoho konce vzniklého oblouku se nakreslí další čára, která už bude kratší a opět se vytvoří oblouk. Postup se opakuje kreslením kratších a kratších čar, čímž jsou oblouky menší a menší, přičemž svými konci na sebe navazují. Protože takto vytvořená cívka sestává z více segmentů, musí se převést na jeden objekt příkazem Combine. Zbývá převést nakreslenou grafiku na měď a přidat standardní pájecí plošky.

Vytvoření planární (rovinné) cívky na DPS v programu PADS 1

Níže je uveden postup pro cívku, jehož jednotlivé kroky jsou zobrazeny na obr. 2. Uvedený popis platí pro PADS VX.2.6 a novější.

 1. V PADS Layout spusťte editor pouzdra (PCB Decal Editor).
 2. Pomocí soustředných kružnic si nakreslete předlohu pro tvorbu cívky – počet závitů a mezeru mezi nimi (obr. 2a).
 3. Klikněte na ikonu 2D-Line z Drafting Toolbar.
 4. V kontextovém menu čáry nastavte typ na Path a zadejte šířku kreslené čáry.
 5. Nakreslete čáru přes průměr největší kružnice (obr. 2b).
 6. Dvakrát stiskněte klávesu ESC k ukončení kreslení nebo dvojklikem dokončete kreslenou čáru.
 7. Vyberte segment nakreslené čáry příkazem Select Shapes z kontextového menu čáry.
 8. Příkazem Pull Arc (z kontextového menu čáry) vytáhněte oblouk tak, aby se kryl s obvodem nakreslené kružnice předlohy cívky (obr. 2c).
 9. Opakujte kroky 3−8 pro vytvoření zbývajících závitů cívky (obr. 2d až 2h a dále podle potřeby), přičemž kreslená čára bude začínat na jednom konci a končit na obvodu následné menší kružnice předlohy.
 10. Přidejte krátké čáry na koncích posledních oblouků pro přidání vývodů.
 11. Vyberte všechny nakreslené čáry.
 12. Převeďte vybrané části cívky na jednu entitu příkazem Combine.
 13. Aktivujte příkaz Terminal z Drafting Toolbar a potvrďte v následujícím dialogu.
 14. Kliknutím na oba konce nakreslené cívky přidejte vývody.
 15. Jděte do nastavení plošek vývodů (v menu Setup – příkaz Pad Stacks).
 16. Upravte velikost (a typ) pájecích plošek (Pads) podle potřeby.
 17. Vyberte všechny nakreslené čáry (reprezentující cívku) a z kontextového menu spojte segmenty do jedné čáry příkazem Join. Čáry již nepůjdou rozpojit.
 18. Příkazem Properties z kontextového menu čáry (nebo stisknutím kláves Alt+Enter) otevřete dialog Drafting Properties.
 19. Změňte typ objektu (v rozbalovacím menu Type v horní části dialogu) z 2D Line na Copper.
 20. Výběrem jedné z pájecích plošek (padů) připojíte měď k vybranému vývodu příkazem Associate z kontextového menu a označením mědi cívky (vytvořené v předchozím kroku).
 21. Vytvořené pouzdro uložte do knihovny příkazem Save Decal As… z menu File.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik