česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

ZUKEN − třetí největší výrobce EDA softwaru

DPS 3/2020 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Japonská společnost Zuken [1] není u našich návrhářů desek příliš známá, i když spolu s firmami Cadance a Mentor již mnoho let patří k největším výrobcům EDA softwaru. Od svých hlavních konkurentů se liší nejen tím, že vznikla dříve, již v roce 1976, ale také tím, že se neangažuje v oblasti návrhu integrovaných obvodů.

Její software je zaměřen na tři hlavní oblasti − návrh desek plošných spojů a multičip modulů (PCB & MCM), elektroprojektování včetně návrhu kabelových svazků a správu dat projektů. Create-2000 byl prvním programem firmy Zuken pro návrh desek. Vznikl již v roce 1978 a běžel na počítačích HP-1000. Ze slova Create vznikla zkratka CR (CR-2000), která se pro označení všech programů této firmy pro návrh desek používá dodnes (v současné době má aktuální program označení CR-8000).

I když do konce 80. let minulého století přišla firma Zuken ještě s programem CR-3000, její podíl na globálním trhu s EDA programy se v té době řádově pohyboval v pouhých jednotkách procent, protože svůj prodej zaměřila hlavně na Japonsko a okolní země.

ZUKEN − třetí největší výrobce EDA softwaru

Výrazný zlom nastal až v roce 1994, kdy firma převzala známého výrobce systémů pro návrh desek − anglickou společnost Racal-Redac, respektive její část vyvíjející EDA software (Redac). Ta v té době měla již dva dobře zavedené programy: high-end software Visula a program Cadstar pro PC. Díky tomu měla firma Zuken koncem 90. let už 14,5 % světového trhu a byla zhruba na stejné úrovni jako její konkurenti Cadance a Mentor.

V roce 2000 převzala firma Zuken dalšího známého výrobce EDA softwaru − německou firmu Incases Engineering. Ta přispěla do portfolia Zukenu programy Theda pro high-end návrh desek a simulačním programem EMC WorkBench. Zajímavé bylo, že se toto převzetí odehrálo v době, kdy i rivalové Zukenu vzali útokem jiné programy či rovnou celé firmy. Program OrCad se tak dostal pod křídla firmy Cadance, protože ta do té doby neměla svůj vlastní návrhový program pro osobní počítače, a společnost Mentor zařadila do svého portfolia software Veribest, který se stal základem pro její dnešní high-end systém Xpedition.

Později firma Zuken rozšířila své zaměření o software pro elektrotechniku a v roce 2006 převzala další německou firmu, CIM-Team, se kterou zahájila vývoj programové řady E³.series pro elektroprojektování.

Zuken je nyní globální společností se sídlem i nadále v Japonsku, ale s mnoha zastoupeními po celém světě. Český a slovenský trh má na starosti polská pobočka v Krakově, která spadá pod evropské centrum Zukenu v Mnichově.

Cadstar – jeden z prvních návrhových programů pro PC

Návrhový systém Cadstar vznikl již v polovině 80. let minulého století a patřil spolu s programy PCAD a PADS k průkopníkům návrhu desek plošných spojů na osobních počítačích. Firma Zuken udržuje tento software na úrovni ostatních mainstreamových návrhových programů.

Systém Cadstar zahrnuje schematický editor s manažerem návrhových pravidel a plánováním rozmístění součástek na desce, editor desky s možností interaktivního i automatického návrhu včetně high-speed a návrhu v 3D prostředí s odměřováním mezer, simulační nástroje pro signálovou a napájecí integritu a EMC, nástroje pro markup a generování výstupních dat pro výrobu. Převodníky umožňují převod desky do programů Altium, OrCad a PADS.

Schematické zapojení i navrženou desku lze zobrazit v prohlížeči Cadstar Design Viewer, který je poskytován zdarma. Za příplatek je dispozici rozšířená verze Cadstar Design Viewer Plus, která navíc umožňuje generovat výstupní data. Pokud si uživatel vystačí s návrhem v rozsahu max. 300 vývodů a 50 součástek, potom má k dispozici omezenou verzi Cadstar Express [2]. Ta zahrnuje všechny základní funkce plné verze s výjimkou routování na zadanou délku či zpoždění signálu, analýzy signálové integrity a práce v 3D prostředí.

Kombinací moderního EDA softwaru s možnostmi internetu je potom program eCADSTAR [3], který běží na cloudu.

ZUKEN − třetí největší výrobce EDA softwaru 1

CR-8000 pro komplexní návrhy elektronických systémů

Tento high-end návrhový systém představuje kompletní nástroj pro vývoj produktu od konceptu až po výrobu, kde se pod produktem míní celá sestava desek a navazujících komponentů. Od počátečního plánování, při kterém se řeší kritické dělení celého návrhu s ohledem na výběr součástek, prostorové nároky a funkci výrobku, přes detailní schematické zapojení, 2D/3D návrh desky či sestavy desek až k optimalizovaným výstupům pro výrobu.

CR-8000 sestává ze čtyř hlavních modulů, které mohou být sestaveny v jeden celek nebo používány samostatně:

  • System Planner: úvodní plánování a dělení návrhu celého elektronického systému
  • Design Gateway: vytvoření schematického zapojení včetně jeho verifikace pro potřeby zamýšleného návrhu multiboard systému
  • Design Force: návrh jednotlivých desek plošných spojů a jejich verifikace v reálném čase ve 2D/3D prostředí
  • DFM Center: komplexní příprava a zhotovení výrobních podkladů včetně panelizace desek

Board Viewer, prohlížeč desek navržených v programu CR-8000 nebo starší verzi CR-5000, je zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce.

E3.series – komplexní řešení pro elektrotechniku

Pod trochu zvláštním názvem E3.series se skrývá kompletní řešení pro návrh a výrobu v oboru elektrických rozvodů, rozváděčů / ovládacích panelů a kabelových svazků. Protože rozvod elektrického proudu a signálů je analogický k proudění tekutin, je program vhodný i pro zpracování hydraulických a pneumatických obvodů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s navazujícím elektrickým ovládáním.

E3.series zahrnuje několik programů, které jsou určeny pro specifické účely:

  • E3.schematic: kreslení schematického zapojení
  • E3.cable: přiřazení jednotlivých vodičů do kabelů a kabelových svazků
  • E3.formboard: vytvoření dokumentace pro výrobu kabelových svazků
  • E3.panel: návrh rozváděče ve 2D/3D prostředí
  • E3.fluid: návrh pneumatických a hydraulických obvodů
  • DS-E3: práce s daty vytvořených projektů

Sada programů E3.series je dostupná jako samostatná verze (standalone) pro jedno pracoviště nebo s plovoucí licencí (E3.enterprise), u které může na jednom úkolu pracovat více uživatelů současně.

I když je možné jednotlivé programy použít pro řešení běžných úloh z oboru elektroprojektování, jejich hlavní použití je v případě rozsáhlých projektů, kde je vyžadována bezchybná návaznost mezi jejich jednotlivými částmi.

ZUKEN − třetí největší výrobce EDA softwaru 2

DS-2 zajišťuje správu dat v projektech

DS-2 je komplexní nástroj pro správu dat při návrhu elektronického nebo elektrotechnického výrobku. Spravuje CAD knihovny, informace o materiálu, data schématu a návrhu, konfigurace, revize atd. Zahrnuje nejen údaje elektrické, elektronické a mechanické, ale také data nákupní, výrobní a dokumentaci. Navazuje na řadu PLM a ERP systémů. Představuje jediný ucelený zdroj informací o součástkách a materiálu v rámci celého projektu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik