česky english Vítejte, dnes je úterý 18. leden 2022

VICOR nabízí online simulátory AC/DC a DC/DC konvertorů

DPS 4/2020 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Americká firma VICOR [1], známý výrobce modulů konvertorů AC/DC, DC/DC a napájecích systémů, nabízí na svých webových stránkách pod názvem Vicor PowerBench několik on-line simulátorů [2], které přesně simulují chování konvertorů používajících součástky této firmy.

Uživatel může definovat parametry zamýšleného obvodu konvertoru. Kromě základních vstupních/výstupních parametrů a prostředí lze také nastavit vstupní a výstupní impedanci a podmínky filtru. Provádět lze řadu simulací v průběhu definované doby, přičemž výsledkem jsou grafy a tabulky s přesnými údaji o obvodu.

K dispozici je celkem pět online simulátorů:

  • DCM DC-DC Converters
  • BCM Bus Converters
  • PFM Isolated AC-DC Converters with PFC
  • PRM Regulator Modules
  • Intermediate Bus Converters

Pro každý simulátor lze vybrat z nabídky vhodnou součástku. Například pro DC/DC konvertory je k dispozici 90 typů součástek.

Na obrázku 1 je simulace DC/DC konvertoru s VICOR DCM4623TC8G16F0T00. Zadané parametry zahrnují vstupní a výstupní napětí Vin (V) a Vout (V), výstupní výkon a proud Output Power (W) a Output Current (A), teplotu prostředí Operating Temperature (°C) a Package (lze vybrat 4623 ChiP nebo 3623 ChiP). Po zadání vstupních údajů se objeví schematické zapojení zamýšleného obvodu konvertoru s rekapitulací zadaných dat, kde jsou ještě další volby pro upřesnění zapojení. Po spuštění simulace se zobrazí čtyři grafy (obr. 2). Tyto výstupy lze pak porovnávat s výsledky simulací obvodů s jinými součástkami či parametry.

VICOR nabízí online simulátory

Z hlediska uživatelského komfortu je trochu nepříjemné, že se po spuštění simulace už nelze jednoduše vrátit zpět, ať už do volby simulátoru, nebo jen do výběru jiného typu součástek dané simulace.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik